Važnost ljudskog glasa

Glas je veoma bitan faktor u proučavanju ljudi. Na osnovu nečijeg glasa sudimo o starosnoj dobi, polu, privlačnosti, socijalnom statusu i obrazovanju.

Glas nam pomaže da odredimo profesiju, da odlučimo da li ćemo nekome verovati ili ne.

 

glas

U glasu posmatramo ton i njegovu visinu, jačinu zvuka, kvalitet, brzinu govora, naglašavanje i akcenat.

Prilikom analize glasa potrebno je obratiti pažnju na nekoliko faktora:

  1. Da bi zadobili nečije poverenje, jačina glasa ne treba da bude ni prejaka ni preniska. Kada je ton glasa jak stiče se utisak da je u pitanju težnja za dominacijom. Opet, bez obzira na preporuku da smekšamo glas u komunikaciji, posebno u komercijalnim poslovima, previše mek glas upućuje na rezervisanost ili poniznost.
  2. Ton ne sme biti ni previše grub niti previše umilan (zavodnički). Kao što će grubost u tonu glasa odbiti sagovornika, tako će i umilnost sagovornika navesti na sumnjičavost i pomisao o prevari. Preporuka je da ton bude samouveren, jer kako ćete navesti ljude da vam veruju ako vi sami sebi ne verujete?
  3. Više poverenja će ljudi imati u osobe koje govore ravnomernim tonom, u odnosu na brbljave (nepouzdane), kako se ocenjuju ljudi koji govore prebrzo i sa slabom dikcijom. Isto važi i za govor bez pauze.
  4. Ton mora biti stabilan, nikako piskutav. Istraživanja pokazuju da se žene instiktivno priklanjaju muškarcima dubljeg glasa.
  5. Tokom razgovora treba podvući (= naglasiti) reči pozitivnog značenja, opet u granicama dobrog ukusa, jer će preterivanje potencirati dominaciju, a ne saradnju
  6. U govoru su prisutne i greške, lapsusi i mucanja ili zastajkivanja, kašalj, omaške, nedovršene ili ispravljene rečenice.Sve ovo nas upućuje na sklonost ka prevari ili jednostavno nervozu.

Suzana Apostolov, fiziognomičarka

Izabrao i priredio Slobodan Ivošević (60), Stariji Mentor

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>