Sistem za lični razvoj

Pogrešne odluke često potiču iz pogrešnog korišćenja informacija.

Svrha informatike (= računara i programa-softvera), i informacija uopšte, jeste da unapredi razvoj promišljanjem i ranijih odluka.

Intelidžens je sposobnost pojedinca da stiče nove informacije i znanje, donosi sudove, prilagođava se okolini, razvija nove koncepte (ideje) i strategije, te deluje na racionalan i efikasan način na osnovu tako usvojenih informacija.

 

Određenje intelidžensa

 

Intelidžens je u suštini proces sticanja informacija, memorisanje, analiza, ocena i korišćenje znanja za akciju.

Ono što je na kraju najvažnije jeste sposobnost ocene važnosti i pouzdanosti onih informacija koje su potrebne za donošenje odluka i akcija. Uloga ocenjivanja je kritična za uspeh napora intelidžensa.

Intelidžens je važan jer može da bude od velike pomoći ako stvari krenu loše jer je drugi deo njegove uloge da prati razvoj situacije i da na vreme upozorava.

Neprekidno posmatranje okruženja je suština intelidžensa.

Iskustvo pokazuje da je veći deo informacija dostupan javnosti i pojedincima: 90% informacija je slobodno (otvoreno i dostupno), 9% su sive informacije, 0,9% su tajne informacije, a svega 0,1% su nepostojeće informacije.

 

Prozor intelidžensa

 

 

Svi su cvetovi budućnosti

u semenu sadašnjosti.

Kineska

Istorija nije fotelja u kojoj se drema,

nego odskočna daska za budućnost.

Ser Džulijan Haksli,

prvi predsednik UNESCO-a

U budućnosti se može dogoditi

samo ono za šta je posejano

seme u prošlosti.

Anonimus

Da bi se intelidžens koristio na produktivan način, imperativ (= zapovest, uslov) je da se prepoznaju ne samo njegove mogućnosti već i njegova ograničenja. Jedno od tih načina jeste prozor intelidžensa, smešten  dve tri godine od tačke gde se predeterminisana (= predodređena) budućnost završava (2-3 godine). On označava granicu do koje strateški intelidžens može koristiti za operisanje ciljevima planiranja (2-3 godine). Pogledamo slučaj krize (uvek sadašnji trenutak!) kao ključni predmet, problem:

IntelidzensProzor

Do izvesne mere moguće je prognoziranje krize, ali se ocena može vršti samo posle te činjenice.

Svrha intelidžensa je da drži okruženje na oku, da raspozna ključne probleme (= pojave), da analizira njihov značaj, da pruži stratešku informaciju o problemima i da predlaže prave akcije.

Analitičari okruženja naglašavaju stav da je identifikacija (= uočavanje) ključnog predmeta kao i analiza procesa i njihova ocena, ključna stvar u izlaganju i mogućnosti traganja. Postoji vremenska tačka (sadašnjost!) u kojoj je ključni predmet viđen kao takav, ali ima i perioda kada on prestaje da bude problem, i umesto toga se pretvara u čvrst, širok koncept. Period koji je između predstavlja jednu od dinamičkih prilika da se ispita situacija i da se utiče na ishod.

Početno sagledavanje ključnog predmeta je uvek posle značajnih događaja.

Potom je potrebno osvrnuti se i iza sebe, u prošlost, gde se mogu pronaći primenljiva znanja i prakse, sagledati prošlost do tačke korisnih sećanja (20 do 100 i više godina unazad), i vratiti se u sadašnjost rdi primene.

Vremenski okvir u kome se ključni predmet pokreće od nivoa uočavanja do nivoa koncepta (= ideje) iznosi od 10 do 15 godina.

Za jedan koncept (pojam, ideju), kritična pitanja su:

  1. raspoznati, odnosno uočiti ga rano u masi predmeta (= pojava), kao važnog za predviđene ciljeve i operacije;
  2. oceniti ispravno njegovu evoluciju (= razvoj);
  3. primiti korektno njegove krajnje efekte (= rezultate) a to su novi koncepti koji će nastati i
  4. oceniti uticaj svakog novog predmeta na operativnu prilagodljivost u toku faze evolucije kao i nivoa ponuda i mogućnosti u krajnjoj fazi konceptualizacije (= osmišljavanja).

 

Stevan Dedijer & Nicolas Jequier

Doba preduzetničke inteligencije

(istraživanje o značaju industrije znanja)

Izabrao i priredio Slobodan Ivošević (60), Stariji Mentor

 

 

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>