Budite efikasniji – delotvorniji

 

Ljudi koji mnogo rade nisu uvek i efikasni. Radi se o umeću da se neki zadatak izvrši od početka do kraja, a da se pritom svaki korak obavi za10!

Efikasni ljudi mogu žonglirati u svim životnim sferama. Oni su korektni u odnosima, pouzdani u izvršenju, precizni u dogovorima i poštovanju rokova, tačni u dolascima, dosledni u zastupanju stavova, principijelni u delovanju, zastupaju istinu, što misle, to i kažu, a što kažu, u skladu sa tim i delaju. A kako se postaje efikasan, otkrivaju nam stručnjaci.

 

Image result for businesswoman face

  1. Planirajte

 

Uspešni ljudi žive u sadašnjosti, ali se koncentrišu na budućnost. Planiranje i organizovanje jesu temelji za buduću praktičnu akciju. Tek s njima akcija ima šanse da bude uspešna, efikasna i ostvarena u zadatim vremenskim, finansijskim i drugim okvirima.

 

  1. Odredite put

 

Presudan korak u planiranju jeste pronaći glavni način za dostizanje cilja. Uspešni ljudi imaju ciljeve, ostali želje. Možda ponekad i nema alternative, ali se uvek treba postaviti kao da je ima, jer to otvara vrata za originalna rešenja.

 

  1. Postavite rokove

 

Isplanirajte na vreme, odredite rokove, međuzavisnost aktivnosti, potom ih uskladite koristeći se metodom određivanja termina unazad (krenite od krajnjeg roka za čitav posao).

 

  1. Opišite sve postupke i operacije

 

Napravite popis svih neophodnih radnji. Na primer, ako tražite vikendicu, popišite želje (mesto, udaljenost od puta, krajolik), zatim traženje ponuda agencija za promet nekretnina, postupak izbora…

 

  1. Razradite svaki detalj

 

Razradite (niže) planove kapaciteta, radne snage, materijala, usluga, nove opreme, investicija…

 

  1. Isplanirajte finansije

 

Napravite troškovnik za glavne aktivnosti, saberite ih i odlučite o budžetu. Ako je reč o većoj sumi i korišćenju kredita, morate razraditi i plan vraćanja (razduživanja).

 

  1. Predvidite rizike

 

Obavezno se bi postavite pitanja tipa: Šta može krenuti loše? Koje su rizične tačke? Gde plan može pasti u vodu?

 

  1. Opredelite se

 

Spojte sve delove u jedinstvenu sliku, koja zadovoljava većinu vaših kriterijuma. Pre donošenja konačne odluke postavite sebi pitanje: Postoji li neka lakša, brža i jeftinija mogućnost?

 

  1. Potražite drugo mišljenje

 

Potražite i rado saslušajte drugačije mišljenje ljudi na poslu i privatno.

 

  1. Napišite plan

 

Čak ni najbolji plan neće uspeti ako nije u pisanoj formi, jasan, tačan i razumljiv.

 

Jeste li efikasni?

Procenite sebe na našem sajtu:

 

www.virtuelnimentor.com

 

Narodni lekar, Kurir, broj 10, 14. novembar 2014. godine, str. 10

Izabrao i prilagodio Slobodan Ivošević (60), Stariji Mentor

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>