Adižes o timskom radu (PE-AI)

 

Profesor dr Isak Adižes u svojoj prvoj knjizi (Kako riješiti krizu upravljanja, 1979) piše:

“Uloge koje su neophodne i dovoljne i koje treba izvršavati… na dugi rok su: proizvoditi (P), upravljati (A), preduzimati (E) i integrisati (I).

“Potencijalno ljudi poseduju sve potrebne kvalitete za upravljanje… Svi smo mi, barem latentno, paeiovi na početku”.

Kasnije (Upravljanje promenama, 1988) piše:

“Telo predstavlja ulogu (P).

Razum predstavlja ulogu (A).

Emocije predstavljaju ulogu (E).

Duh je izražen u ulozi (I).”

 

Pre 37 godina Adižes, gotovo kao starozavetni prorok, piše:

 

“Timski rad ne bi trebao da nas iznenađuje.

Na kraju krajeva, dobro nam je poznat sitni dućan koji vode mama i tata.

Po tradiciji tata je nabavljao robu (EP), pogađao se (EI), određivao cene (EA), i vodio posao (PE).

Mama je vodila (PA) knjigovodstvo (A), davala (I) konstruktivnu kritiku (A) tatinih utopijskih snova (E), umirivala mušterije i službenike (EI), održavala (A) moral (I) i uopšte pružala podršku (AI).

I u tradicionalnoj porodici se “sa-upravljalo”. Otac je zarađivao (P) za život, imao globalan pogled na društvo (E) i gradio karijeru (PE). Majka je upravljala (A) porodicom, organizovala (A) domaćinstvo i pretvarala kuću u dom (AI).

U kodu PAEI tata je PaEi, a mama je pAeI.

S pojavom feminističkog pokreta mnogo toga se promenilo. Žene su se umorile od isključivog davanja podrške. One žele i same da postanu PaEi. Ali muž često odbija da preuzme ulogu podrške.

Tako se događa da u nekim porodicama oba partnera igraju ulogu PaEi.

U takvim slučajevima, osim ako oba partnera imaju veliko I i oboje žele da dele A, porodica će se raspasti, ili će joj pak biti potrebna dobra služavka, sekretarica i knjigovođa (A), a možda i psihoterapeut (I). (Isak Adižes, 1979-SAD (1989-SFR Jugoslavija).”

 

Danas, 2016 godine, na početku XXI veka, širom sveta preovlađuju malobrojni veliki sistemi (preduzeća i korporacije), ili mnogobrojni sitni biznisi (“sitni dućani”). Već 8 godina svetom vlada globalna-sveopšta (naročito finansijsaka) kriza, i kriza upravljanja! Baš kao i pomenute 1979. godine!

 

PaEi kod: Osnivač 

 dobar na kratak, loš na dug rok

 

Danas, 16 godina od početka trećeg milenijuma, većim delom sveta vlada PaEi upravljački kod koji je “uvezen” iz Amerike, a naročito u države bivšeg socijalizma.

Taj kod, neophodan u fazi započinjanja i razvijanja sebe i poslova, postaje loš kad se prelazi u dinamičnu fazu rasta životnog ciklusa (ličnog i organizacijskog) zvanu Detinjstvo ili Go-Go (takođe PaEi).

Drugim rečima, kod označava izraženu orijentaciju ka postizanju rezultata (P), zadovoljavajuću orijentaciju ka upravljanju (a), veliku orijentaciju ka  preduzimljivosti (E), i malu ka ljudima (i).

Kod Osnivača PaEi treba prevazići i pretvoriti ga u PAEI (individualno ili timski) kod Idealni menažer, posmatrano sa ličnog gledišta i Top-forma (pAEI, posmatrano sa organizacionog gledišta) da bi se prešlo u sledeću fazu životnog ciklusa pojedinca i/ili organizacije (preduzeća, porodice, ustanove, institucije). U oba slučaja to je Vrhunac na krivi životnog ciklusa.

Da bi se to desilo treba razviti dimenzije A i I u ličnom i organizacijskom kodu – administriranje-upravljanje i integrisanje tj. saradnju-zajedništvo.

Kako se to postiže? Obrazovanjem – formalnim i neformalnim.

 

Razvijanje A (administriranje-upravljanje)

“Uloga A zahteva sistematizaciju, red, detalje, vlast (ovlašćenja), delovanje na sigurno, održavanje određenog nivoa predvidljivosti izdržavanje ponavljanja i uživanje u rutini. Da bi razvila A, osoba mora biti izložena zadatku koji zahteva i nagrađuje A kvalitete. Takvi se zadaci mogu naći u planiranju, računovodstvu i u klasičnim kadrovskim poslovima.” (Isak Adižes, 1979-SAD (1989-SFR Jugoslavija).”

 

Razvijanje I (integrisanje-ujedinjavanje)

 

“Razvijanje I znači biti izložen situacijama u kojima se testira nečija sposobnost da radi sa ljudima. Čovek mora čuti, slušati, osećati i reagovati empatično (uživeti se u položaj drugog čoveka). Čovek mora da razvije unutrašnje uho da bi odgonetnuo način na koji je nešto rečeno i da bi to uporedio sa onim što je stvarno rečeno, kako bi u potpunosti razumeo situaciju.

Najbolje sredstvo za razvijanje I verovatno je demokratija i decentralizacija, odnosno participativni sistem. Jugoslavija, Peru, Zapada Nemačka, Norveška, Izrael, Švedska i države Beneluksa uspostavile su takve sisteme. Što više ljudi participiraju (= sa-učestvuju) u donošenju odluka, to će se više razviti i koristiti I.

Raditi sam znači raditi u vakuumu. Sopstveni napredak, međutim, postižemo radeći sa drugima.” (Isak Adižes, 1979-SAD (1989-SFR Jugoslavija).”

 

Na osnovu knjiga profesora i preduzetnika dr Isaka Adižesa i ličnog iskustva sastavio Slobodan Ivošević (60), Stariji Mentor

 

Isak2Ivosevic

 

 

 

 

 

 

Zaključak i poziv na akciju!

 

Ovo je vreme ubrzanih promena. Takođe je i vreme kada moramo da naučimo da upravljamo sobom.

Preživeće kažu: brzi, prilagodljivi, koji uče, znaju i rade na samorazvoju.

Morate znati ko ste i kakvi ste. Mi vam dajemo alat kojim to možete da utvrdite.

 

Budite hrabri – samoprocenite se i utvrdite svoj PAEI kod na adresi:

 

www.virtuelnimentor.com

a potom nam pišite na e-mal slobodanivosevic@yahoo.com,

ili nas pozovite radi individualnog razgovora: 064 11 53 055.

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>