Upravljate onim što merite

 

Ako nešto ne možete meriti – ne možete time ni upravljati.

 

peter f drucker father of modern management was born on november 19 th ...

 

Prvo treba definisati koje rezultate treba da postignemo.

Rezultati moraju da se definišu jasno i nedvosmisleno – i, ako je iole moguće, da budu merljivi.

Ciljevi se moraju izvesti iz definicije šta naš posao jeste, šta će biti i šta treba da bude. Oni nisu apstraktni. Oni su obaveza da će se delovati i tako ispunjavati misija i standardi prema kojima će se meriti postignuti rezultati. Drugim rečima, ciljevi postavljaju osnovu za strategiju.

Ciljevi moraju da budu operativni. Mora biti moguće njihovo pretvaranje u specifične zadatke. Treba da postanu osnov za motivaciju, rad i postizanje rezultata.

 

Ser Piter Draker, “otac savremenog menadžmenta”

(na osnovu 42 njegove knjige)

Određivanje indikatora (pokazatelja) merenja

 

Indikator (pokazatelj) je merni instrument koji omogućava merenje i definisanje nekog pojma (pojave). Indikatori pojam čine očiglednijim,  omogućavaju merenje, te omogućavaju merenje toko vremena. Ono vam mogu pomoći da odredite šta zapravo želite da saznate.

Proces razmatranja i izrade indikatora pomaže da shvatite šta se meri i zašto.

Indikatori se koriste u različitim kontekstima, kao što su: planiranje, praćenje i evaluacija (pro-cena).

Indikatori mogu biti kvantitativni (brojčani) i kvalitativni (opisni). Mogu biti prolazni, čak sezonski.

Šta želite da izmerite?

 

Čarls Lusthaus,

Mari Elen Adrien,

Geri Anderson,

Fred Karden

Odabrao i priredio Slobodan Ivošević (60), Stariji Mentor

 

 

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>