Najpoželjniji paei = Matrica ličnosti

 

Naslov ovog posta-teksta dao/la je naš posetilac/posetiteljka, tako što ga je uguglao/la u svoj pretraživač.

Mi smatramo da smo dovoljno kvalifikovani i iskusni da na taj zahtev odgovorimo.

 

Image result for adizes isak

 

Ko je dr Adižes?

Profesor dr Isak Adižes (1937 –) je dugogodišnji savetodavac, preduzetnik i tvorac životno korisne metodologije poznavanja menažera (= upravljača) i menadžmenta. Preko 40 godina razvijao je i razvija tu svoju metodologiju. Predaje svoje učenje u 52 zemlje sveta i savetovao je predsednike vlada značajnih država: Meksika, Rusije, Belorusije, Kazahstana, Jugoslavije, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Makedonije, … Osnivač je Institta u Los Angelesu (SAD), predaje na više univerziteta i fakulteta u svetu. Dobio je 17 počasnih doktorata od univerzitet širom sveta.

 

Teorija i praksa dr Adižesa

Učenje dr Adižesa usmereno je i primenjivo 1) za prilagođavanje promenama 2) upravljanje i rešavanje problema 3) razvoj timskog rada 4) usmeravanje konflikata 5) razvoj ličnosti pojedinaca, menadžera i satavljanje komplementarnih timova. Učenje je primenjivo i korisno pojedincima, porodicama, organizacijama i državama.

 

Osnove učenja i metodologije

Po dr Adižesu svaka ličnost poseduje četiri temeljne sposobnosti : 1) postiže (p) rezultate , 2) upravlja (a) sobom i/ili ljudima  3) preduzimljiva (e) je   i 4) ujedinjuje (i) ljude .  Svi smo mi na početku života – kaže profesor Adižes – latentno paei i svaki je čovek menadžer – upravlja sobom, a može mu se desiti da treba da upravlja drugim ljudima.

Takođe svaki čovek ima manje-više razvijene osobine-svojstva (48) i može ih razvijati na putu ličnog napretka i uspeha. To je njegova ili njena Matrica ličnosti.

Profesor je na bazi iskustva definisao 30 tipova ljudi-menadžera i metaforički ih „krstio“.

 

Najpoželjniji paei tip = Matrica ličnosti

Od 30 tipova najpoželjniji je tip  Državnik:

 

Državnik je vođa čiji sadašnji pravac akcije ne mora obavezno biti kratkoročno razumljiv i prihvaćen. On postavlja sebi zadatak uvođenja delotvornih promena. Brine više o budućnosti nego o sadašnjosti koju prepušta saradnicima i timovima sa kojima je uspešno ostvario integraciju (I) i preko kojih ostvaruje svoju viziju (E). Saradnicima, koje je sam izabrao, prepušta organizovanje (A) i upravljanje (A) poslovima sa punim poverenjem i poštovanjem. Delegira (A) i decentralizuje (A) pravovremeno (E), u potrebnom obimu, sa jasnim ovlašćenjima i odgovornostima. Stvara atmosferu kolektivne  odgovornosti i međusobnog poverenja i poštovanja. Uverljiv je i moćan kroz harizmatični (E) autoritet kojim zrači i pridobija ljude. Svačiju reč sluša (I) nastojeći da u odluke koje donosi ugradi sve ideje koje doprinose dobru celine organizacije. Nagrađuje (I) za uspeh i doprinos napretku, kažnjava u krajnjim slučajevima kada oceni da bi previđanje prekršaja negativno uticalo  na efikasnost organizacije.

 

Samoprocenite se – koji ste paei tip

Razvili smo – produbili, metodologiju na osnovu učenja dr Adižesa. Upitnik za samoprocenu smo postavili na internet – sajt.

Svaki posetilac našeg sajta može da se samoproceni, odgovarajući na 48 pitanja iz našeg upitnika.

Besplatno se dobija skica paei koda, a mogu se naručiti i kupiti 10 ličnih pokazatelja za samorazvoj u ličnom i poslovnom životu.

 

www.virtuelnimentor.com

 

Slobodan Ivošević (60), Stariji Mentor

 

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>