Karakteristike dobrog direktora (i svih nas!)

 

Zadali ste nam putem Googla pitanje-zadatak: koje su karakteristike dobrog direktora?

Na osnovu iskaza samih direktora, iz lične prakse, sačinili smo tabelu u koju smo svrstali 38 osobina koje po njima poseduje jedan direktor. Ali ne samo profesionalni direktor. Jer svi smo mi izvršni direktori svojih života! Svaki čovek ih manje-više poseduje i može ih staviti u službu ličnog i zajedničkog, kolektivnog, dobra.

Svi smo mi četvorodimenzionalni: činimo, mislimo, osećamo i zajedničarimo-sarađujemo, rekao je jedan duhovnik.

 

 

Po profesoru dr Isaku Adižesu najbolje nas opisuje akronim (skraćenica) PAEI: proizvodimo rezultate, administriramo-upravljamo, preduzimamo i ujedinjujemo.

I evo pomenute tabele osobina koje ima dobar direktor:

 

volja, telo snaga sangvinik

P

(9)

misli, ego, um

razum melanholik

A

(10)

emocije (osećanja) dušakolerik

E

(10)

ljubav/davanje

duh/srce

flegmatik

I

(9)

1. odlučan 1. tačan 1. inicijator 1.  prilagodljiv
2.brz 2. samo(disciplinovan) 2. smeo 2. sluša
3. efikasan 3. organizator 3. optimista 3. motivator
4. istrajan 4. planer 4. vizionar 4. osetljiv
5. stručan 5. analitičan 5. entuzijast 5. inspirator
6. uporan 6. pedantan 6. samouveren 6. komunikativan
7. energičan 7. informisan 7. intuitivan 7. fleksibilan
8. vredan 8. sistematičan 8. snalažljiv 8. kompromisan
9. strpljiv 9. studiozan 9. inovator 9. smiren
10. praktičan 10, kontrolor 10. rizikuje 10. tolerantan
11. odgovoran 11. kreativan

 

Na osnovu tabele (matrice ličnosti)  dobili smo metaforički naziv (menadžersko-liderski kôd po dr Adižesu) za nevedene kombinacije osobina direktora:

 

Idealan menadžer – lider (PAEI)

 

Proizvođač rezultata (P), izvrstan upravljač (A), preduzetnik (E) i integrator (I). Inicira (E) akcije sistematično (A), integrišući (I) ljudske resurse za tu svrhu. Delegira (A), a sebe ocenjuje prema tome koliko dobro funkcioniše grupa kojom upravlja. Sluša (I) pažljivo ono što se govori i ono što se ne govori. Oprezno, selektivno i sistematično (A) uvodi promene. Ne boji se pametnih. Poštuje ljude koji deluju kao on. Konstruktivno kritikuje. Obučava saradnike. Nema monopol nad informacijama i ne koristi ih kao izvor moći. Pruža podršku (I).

Ljudi koji poseduju sve nabrojane osobine su izuzetno retki, čak u tolikoj meri da se može reći da idealni menadžer ne postoji, ali tom idealu treba težiti, pa ko dokle stigne.

 

Mi smo produbili svaku od četiri osnovne sposobnost (PAEI) koje odredio dr Adižes i na internet postavili upitnik sa 48 pitanja za interaktivnu samoprocenu sopstvenog menadžersko-lidersko kôda. Do sada se samoprocenilo 3.248 posetilaca (82,17%).

Posetite nas i samoprocenite se radi unapređenje sebe i postizanje uspeha u životu:

 

www.virtuelnimentor.com

 

Uložite u sebe! Naručite svoj profil. Samo hrabri se suočavaju sa sobom i rade na sopstvenom razvoju, napretku i uspehu!

 

Slobodan Ivošević (60), Stariji Mentor

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>