8 navika uspešnih ljudi

 

 

Kako rastemo i sazrevamo, sve više shvatamo da je sve u prirodi međuzavisno, da postoji ekološki sistem koji upravlja prirodom, uključujući i društvo. Dalje otkrivamo da su više sfere naše prirode vezane za naše odnose s drugima – da je i ljudski život međuzavisan.

 

Image result for stephen covey

 

Kontinuum zrelosti

 

U kontinuumu zrelosti, zavisnost je ti-paradigma (stanovište): ti se brini za mene, ti me nemoj razočarati, ti si me razočarao, tebe okrivljujem za ishod.

Nezavisnot je ja-paradigma: ja to mogu, ja sam odgovoran, ja se se oslanjam na sebe, ja mogu da biram.

Međuzavisnot je mi-paradigma: mi to možemo, mi možemo da sarađujemo, mi možemo spojiti svoje sposobnosti i talente i zajedno stvoriti nešto veće.

Zavisnim ljudima su potrebni drugi da bi dobili ono što žele. Nezavisni ljudi mogu da dobiju ono što žele sopstvenim trudom. Međuzavisni ljudi spajaju svoje naore s naporima drugih kako bi postigli svoj najveći uspeh.

Lako je videti da je nezavisnost mnogo zrelija od zavisnosti. Nezavisnost je veliko ostvarenje samo za sebe i po sebi. Ali nezavisnost nije najviša vrednost. Ona nije krajnji cilj delotvornog življenja.

Život je, po prirodi, pun međizavisnosti.

Međuzavisnost je mnogo zrelija, mnogo naprednija koncepcija. Fizički, emocionalno i intelektualno međuznoj osobi potrebno je da najbolje promišljnje drugih ljudi spoji sa svojim.

Kao nezavisne osobe imamo priliku sebe da delimo duboko, značajno s drugim ljudima i imamo pristup velikim zalihama i mogućnostima drugih ljudskih bića.

Međuzavisnost je izbor koji mogu da naprave samo nezavisni ljudi.

 

OD ZAVISNOSTI DO NEZAVISNOSTI:

PRIVATNA POBEDA

 

Dok ne razmotrimo kako vidimo sebe (i kako vidimo druge), nećemo moći da razumemo kako drugi vide i osećaju sebe i svoj svet.

 

Navika #1: Budite proaktivni

 

Proaktivne ljude vode vrednosti – dobro promišljene, izabrane i usvojene vrednosti.

Biti proaktivan znači više nego preuzeti inicijativu. To znači da smo kao ljudska bića odgovorni za sopstvene živote.

U našoj istinskoj prirodi je da delujemo, a ne da budemo predmetom delovanja. Uz to što nam to omogućava izbor vlastite reakcije na konkretne okolnosti, omogućava nam i da stvaramo okolnosti.

Preuzeti inicijativu ne znači biti nametljiv, neugodan ili agresivan. To znači prihvatiti odgovornost za uzrokovanje zbivanja.

Proaktivni ljudi su pametni, oslanjaju se na vrednosti, čitaju stvarnost i znaju šta je potrebno.

Sreća je, kao i nesreća, proaktivni izbor,

 

Navika #2: Počnite imajući na umu kraj

 

Primena načela „počnite imajući na umu kraj“ jeste krenuti danas s predstavom, slikom ili paradigmon završetka vađeg života kao referentnog okvira ili kriterijuma prema kojem se razmatra sve ostalo. Svaki dan vašeg života pridonosi viziji koju imate o svom životu kao celini.

Krenuti imajući na umu kraj znači početi s jasnom slikom o odredištu. To znači gde idete kako biste bolje shvatili gde ste sad i kako biste koračali u ispravnom smeru.

Najdelotvorniji način da se počne imajući na umu kraj jeste razvijati izjavu o ličnoj misiji ili filosofiju ili veru. Sak je na onome šta želite biti (karakter) i činiti (doprinosi i postignuća), te na vrednostima i načelima na kojima se temlje „biti“ i „činiti“.

Izjavu o ličnoj misiji možemo nazvati i ličnim ustavom.

Kad jednom imate osećaj misije, imate suštinu sopstvene proaktivnosti. Imate viziju i vrednosti koji daju smer vašem životu. Imate emeljno usmerenje prema kojem postavljate svoje dugoročne i kratkoročne ciljeve.

 

Navika #3: Stavite najvažnije na prvo mesto

 

Delotvorno upravljati sobom znači staviti najvažnije stvari na prvo mesto.

Dva činioca koja definišu neku aktivnost jesu hitnost i važnost. Hitno je ono čemu odmah treba obratiti pažnju. To znači „Sad!“. Hitne stvari su obično vidljive. One nas pritiskaju: one zahtevaju akciju.

Važnost je, s druge strane, povezana s rezultatima. Ako je nešto važno, ono pridonosi vašoj misiji, vašim vrednostima, vašim prioritetnim ciljevima.

 

OD NEZAVISNOSTI DO DELOTVORNE MEĐUZAVISNOSTI:

JAVNA POBEDA

 

Ne možete biti uspešni s drugim ljudima ako niste platili cenu uspeha sa samim sobom

 

Navika #4: Pristup pobednik / pobednik

 

Pobednik/pobednik je stanovište uma i srca koje stalno traži obostranu korist u svim ljudskim interakcijama (= odosima). Pobednik/pobednik znači da su dogovori ili rešenja obostrano korisni, obostrano zadovoljavajući.

S rešenjem pobednik/pobednik sve strane su zadovoljne odlukom i iznutra se obavezuju da ostvare plan akcije. Prema pristupu pobednik/pobednik, život je saradnja, a ne suparništvo.

Pristup pobednik/pobednik temelji se na paradigmi da za svakoga ima dovoljno, da se uspeh jedne osobe ne postiže na štetu ili uz isključenje uspeha drugih.

Pristup pobednik/pobednik jeste vera u postojanje treće mogućnosti. To nije moj način ili tvoj način; to je bolji, viši način.

 

Navika #5: Nastojte da prvo shvatite, a onda da budete shvaćeni

 

Čitanje i pisanje su oblici komunikacije. Isto tako i govor i slušanje. Zapravo to su četiri osnovna tipa komunikacije.

Komunikacija je najvažija veština u životu.

Svi obično nastojimo najpre da budemo shvaćeni. Većina ljudi ne sluša s namerom da shvati; sluša s namerom da odgovori. Oni ili govore ili se spremaju da govore. Sve filtriraju kroz sopstvene paradigme i učitavaju svoju autobiografiju u živote drugih ljudi.

Vrlo malo ljudi ikada praktikuje najviši oblik slušanja, empatijsko slušanje, slušanje s namerom da shvate.

Pri empatijskom slušanju, vi slušate ušima, ali takođe, što je važnije, slušate očima i srcem. Slušate osećanja, smisao. Slušate ponašanje. Otvara se protok od duše do duše.

Kad s empatijom slušate drugu osobu, dajete joj psihološki vazduh.

Ljudi žele da budu shvaćeni. Važno je da budemo shvaćeni.

Što bolje razumete druge ljude, to više ćete ih ceniti, to više ćete ih poštovati. Dodirnuti dušu drugog ljudskog bića znači hodati po svetom tlu.

Kad stvarno, duboko razumemo jedan drugoga, otvaramo vrata kreativnim rešenjima i trećim mogućnostima. Naše različitosti više nisu kamen spoticanja komunikaciji i napretku. Umesto toga, one postaju kameni temeljci sinergije (

 

Navika #6: Udružite snage

 

Sinergija: sve je povezano sa svime ostalim.

Celina je veća od zbira svojih delova.

Sjedinjenost ili jedinstvo znači komplementarnost (= dopunjavanje), a ne istovetnost. Istovetnost nije kreativna…. Suština sinergije jeste u tome da se cene razlike.

Istinski delotvorna osoba ima poniznost i poštovanje da prepozna sopstvena ograničenja percepcije i da ceni bogate mogućnosti dostupne kroz interakcije sa srcima i umovima drugih ljudi. Takva osoba ceni razlike jer te razlike doprinose njegovom znanju, njegovom razumevanju stvarnosti.

 

Navika #7: načelo uravnoteženog obnavljanja

 

Navika 7 čuva i poboljšava vas same. Ona obnavlja četiri dimenzije vaše prirodetelesnu, duhovnu, intelektualnu i socijalno/emocionalnu.

Telesna dimenzija znači dobro se brinuti za telo – jesti zdravu hranu, dovoljno se odmarati i opuštati, te redovno vežbati.

Duhovna dimenzija je vaša suština, vaše središte, vaša odlučna vezanost za sistem vrednosti.

Dobar deo našeg intelektualnog razvoja i discipline učenja potiče od formalnog obrazovanja. Ali čim napustimo spoljnu disciplinu škole, mnogi od nas puste da im um zakržlja.

Socijalna i emocionalna dimenzija u našem životu povezane su, jer je naš osećajni život najviše, iako ne isključivo, razvijen i izražen u našim odnosima s drugima.

Uravnotežena obnova optimalno je sinergetska. Sve što preduzimate da biste izbrusili alat u jednoj dimenziji pozitivno deluje na druge dimenzije, jer su one jako međusobno povezane. Vaše telesno zdravlje utiče na vaše duševno zdravlje; vaša duhovna snaga deluje na vašu socijano/emocionalnu snagu. Kad napredujete u jednoj dimenziji, povećavate svoju sposobnost u ostalim dimenzijama.

Sedam navika uspešnih ljudi stvaraju optimalnu sinergiju među pomenutim dimenzijama.

Da bismo napredovali uzlaznom spiralom, moramo učiti, obavezivati se i delovati na sve višim nivoima.

 

Navika #8: pronalaženje svog glasa – urođenih darova

 

Mozak reče: “Ja sam najpametniji organ u telu.”

Na to će srce: “Ko ti je to rekao?”

 

Osma navika znači pronalaženje sopstvenog glasa i podsticanje drugih da pronađu svoj.

To je glas čovekovog duha, jedinstven, lični značaj.

Glas se nalazi u srži talenta (našeg prirodnog dara i snage), pasije-želje (ono što prirodno osnažuje, motiviše i inspiriše), potrebe (ono što je svetu potrebno da bismo zato bili plaćeni) i savesti (onaj tihi glasić iznutra koji nam kazuje šta je dobro i koji nas zapravo navodi da to činimo). Kada se bavite poslom koji iskorištava vaš talenat i podstiče vašu želju – što proističe iz velike potrebe u svetu za koju vaša savest oseća da je treba zadovoljiti – tada osetite sopstveni glas, poziv i kôd sopstvene duše.

U svakome od nas leži duboka, gotovo neizreciva težnja – pronaći taj glas u životu.

 

Stiven R. Kavi

 

Izabrao i pripremio Slobodan Ivošević (59), Stariji Mentor

 

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>