Najpotpunija i najlepša definicija preduzetnika

Police današnjih knjižara prepune su knjiga o preduzetnišvu koje uglavnom dolaze sa zapadne strane sveta. Evo i jedne ovdašnje definicije preduzetništva iz prve polovine XX veka, uvek aktuelne, dakle i danas. Uživajte u čitanju!

 

Image result for ljotić

 

Preduzimač je čovek koji je imao ideju da stvori preduzeće, koji je mobilisao imanje, kredit, lične veze svoje i svoje porodice, koji se trudio da se preduzeće podigne na najboljem mestu, na najjeftiniji i najbolji način, čije radno vreme nije ničim ograničeno i koji i kada legne da spava i kad sedne da ruča, ili kad ode u šetnju neprestano misli o preduzeću, njegovoj organizaciji i njegovom prosperitetu. To je onaj koji se stara da preduzeće stekne i očuva dobar glas. To je na posletku onaj čija je sudbina vezana sa preduzećem. Ceo njegov rad vezan je za ličnu inicijativu i lični interes.

 

Dimitrije V. Ljotić, zadrugar, političar, vođa, ministar pravde

 

Izabrao Slobodan Ivošević (59), Stariji mentor

 

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>