O nekim tipologijama ljudi

Razlikovanje tipova je sama suština života, ili barem opstanka.

Kit Devlin

  Kao jedina razumna bića, ljudi stalno nastoje da shvate svet oko sebe. Kao nesavršena bića stalno svrstavamo, kategorizujemo i raščlanjujemo sve što vidimo oko sebe, kako bismo nakon toga saželi i razumeli. Mi takođe stalno nastojimo da jedni druge upoznamo, i poznavanje ljudi zaista jeste veština nad veštinama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svrstavanje ljudi u vrste vršili su mnogi poznati ljudi kroz ljudsku istoriju. Oni su to činili po različitim četvorostrukim kriterijumima. Najvažnije tipizacije u našem razmatranju su sledeća:

 

Biblija NZ Snaga Um Duša Srce
Kabala Delovanje Oblikovanje Stvaranje Zračenje
Hipokrat Sangvinik Melanholik Kolerik Flegmatik
K. G. Jung Čulni tip Mislilac Intuitivac Osećajni tip
P. F. Draker Čovek fronta Čovek misli Čovek akcije Narodni čovek
I. K. Adižes Proizvođač Administrator PrEduzetnik Integrator
A. Dž. Rou Direktivan Analitičan Konceptualan Bihevioralan
M. E. Gerber Stručnjak Menadžer Preduzetnik Gazda (Boss)

 

Ako bi sveli sve navedene podele na jednu, onda bi to mogla biti ona čija je osnova promišljanje čoveka od strane duhovnika profesora dr Dimitrija Najdanovića koji je rekao da čovek: čini, misli, oseća i zajedničari (sabivstvuje). I to svi mi, zaista, radimo svaki dan.

Stupamo duhom u odnose  sa drugim ljudima – zajedničarimo (I) – bivamo zajedno, stupamo u odnose, sarađujemo.

Osećamo (E) dušom pre nego što počnemo da mislimo.

Mislimo (A) umom pre nego što počnemo da činimo.

Činimo (P) voljom, jačom ili slabijom.

Sve ove četiri dimenzije mogle bi se imenovati kao lični kôd svakog od čoveka. On je i slika našeg temperamenta (= priroda-narav-ćud) koji nam zajedno sa odlukama koje donosimo određuje život.

Po kôdu vodimo i upravljamo sebe, “čitamo” druge ljude i okruženje, odlučujemo. Njegove dimenzije su svuda oko nas, bili mi toga svesni ili ne.

Vi takođe posedujete lični kôd, a mo Vam nudimo da se samoprocenite i dobićete njegov besplatan opis koji je u svojim knjigama definisao prof. dr Isak Adižes, konsultant i preduzetnik.

www.virtuelnimentor.com

 

Za dublji opis svoga ličnog kôda   matrice ličnosti možete nam se radi dogovora obratiti na mobtel 064 11 53 055 ili na e-mail: slobodanivosevic@yahoo.com

Slobodan Ivošević (59), Stariji Mentor

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>