U čemu ste dobri-pametni?

Svako od nas ima neke sklonosti. Neki vole da čitaju ili da pišu, vole sve što ima veze s rečima (1). Drugi više vole brojeve i grafikone pa uživaju u fizici i matematici (2). Postoje i oni koji du muzički talentovani ili im idu od ruke crtanje i slikanje (3). Neki se dobro orijentišu u prostoru (4). Ne smemo zaboraviti ni one koji su fizički spretni pa im od ruke (i noge) ide svaki sport (5). Postoje i oni koji su vrlo dobri u odnosima s drugim ljudima (6) i oni koji su dobri u odnosu sa samim sobom (7).

 

Teoriju o višestrukim inteligencijama (9) uspostavio je dr Hauerd Gardner sa američkog Univerziteta Harvard. Mi vam predstavljamo 7 prvobitnih i realnih.

 

U čemu ste Vi dobri?

Verbalna (lingvistička) inteligencija (pamet)

 

Ljudi sa visiko razvijenom lingvističkom (ili verbalnom) inteligencijom znaju dobro da izraze rečima ono što misle i dobro razumeju druge kad govore. Dobro razvijenu verbalnu inteligenciju obično imaju svi oni koji rade poslove u kojima je bitno izražavanje rečima.

Vole čitanje, pisanje, pričanje priča, rešavanje ukrštenica.

Dobro pamte imena, mesta, datume i razne druge detalje.

Najbolje uče rečima (slušanjem, govorenjem, čitanjem).

 

Moguća zanimanja: pisac, govornik, pesnik, profesor, advokat, prevodilac, političar i srodna.

 

 

Logičko-matematička inteligencija (pamet)

 

Ljudi sa visiko razvijenom logičko-matematičkom inteligencijom dobro uočavaju zakonitostii uzročno-posledičnih veza, kao naučnici. Osim toga, dobro barataju brojevima, količinama i operacijama, kao matematičari.

Vole da izvode eksperimente, otkrivaju stvari, rešavaju matematičke probleme, postavljaju pitanja, istražuju zakonitosti i odnose.

Dobro im ide matematika, zaključivanje, rešavanje problema.

Najbolje uče praveći kategorije, klasifikacije, radeći sa apstraktnim pojmovima i odnosima.

 

Moguća zanimanja: naučnik, inžinjer, računarski programer, matematičar, računovođa i srodna.

 

Muzička inteligencija (pamet)

 

Ljudi sa razvijenom muzičkom inteligencijom misle kroz muziku, čuju i prepoznaju muzičke obrasce, pamte ih, a ponekad mogu i da ih menjaju. Takvi ljudi ne samo da lako pamte muziku, već je jednostavno ne mogu izbaciti iz glave. Stalno je prisutna i stalno je uočavaju.

Vole pevanje, pevušenje, zvižduću, slušaju muziku, sviraju.

Dobro im ide pamćenje melodija, prepoznavanje tonova, uočavanje ritma, čuju stvari koje drugi ne registruju.

Najbolje uče kriz ritam, melodiju i muziku.

 

Moguća zanimanja: pevač, muzičar, kompozitor, disk-džokej i srodna.

 

Prostorno-vizuelna (spacijalna pamet)

 

Ljudi kod kojih je izrazito razvijena prostorno-vizuelna inteligencija, sposobni su (= mogu) da spoljni prostor predstave u svom unutrašnjem umu, kao što piloti ili mornari to čine sa velikim prostorom, a šahisti i vajari sa ograničenim prostorom. Ako ste prostorno i vizuelno inteligentni, ismereni ste prema umetnosti i verovatnije je da ćete postati slikar, vajar ili arhitekta nego mizičar ili pisac. A ako ste orijentisani prema nauci, verovatno će vas zanimati stvari kao što je anatomija ili topologija.

Vole crtanje, izgradnju ili kreiranje stvari, sanjarenje, gledanje slika i filmova, igranje sa mašinama.

Dobro im ide zamišljanje stvari, uočavanje promena u okruženju, čitanje mapa i karata, shvatanje lavirinata i slagalica.

Najbolje uče vizuelizacijom, sanjarenjem, maštanjem, kroz rad sa bojama i slikama.

 

Moguća zanimanja: slikar, arhitekta i srodna.

 

Telesna-kinestetička inteligencija (pamet)

 

Ljudi sa razvijenom fizičkom inteligencijom mogu da se koriste celim svojim telom i njegovim pojedinim delovima – rukama, prstima, nogama – da bi rešili problem ili nešto napravili. Tipičan primer su sportisti, plesači i glumci.

Vole kretanje, dodirivanje, koriste govor tela.

Dobro im idu fizičke aktivnosti (sport, ples, gluma) i ručne veštine (šivenje, drvorez i slično).

Uče dodirivanjem, kretanjem, radom u prostoru.

 

Moguća zanimanja: sportista, plesač, glumac, vatrogasac, akrobata, profesor fizičkog vaspitanja i srodna.

 

Socijalna-interpersonalna inteligencija (pamet)

 

Ljudi sa razvijenom socijalnom inteligencijom su društveni, dobro razumeju druge i znaju da vrednuju njihove različite osobine. U njihovom društvu svi se osećaju opušteno i ugodno, prijatno. Takva inteligencija je korisna svakom pojedincu, ali je posebno važna profesorima, lekarima, prodavcima, političarima i sličnim profesijama.

Vole da imaju puno prijatelja, da razgovaraju sa ljudima, da budu članovi grupe (tima).

Uče kroz razgovor sa drugima, poređenjem, saradnjom, postavljanjem pitanja.

 

Moguća zanimanja: profesor, lekar, političar, psihoterapeut, prodavac, menadžer i srodna.

 

Lična-intrapersonalna inteligencija (pamet)

 

Ljudi sa razvijenom ličnom inteligencijom dobro razumeju sami sebe, znaju ko su, šta mogu da urade (= sposobni su), šta žele da urade, šta treba da izbegavaju i čemu treba da teže. Oni znaju šta mogu da urade, šta ne mogu i kada i gde da traže pomoć. Drugi za njih obično kažu da su pomireni sami sa sobom ili da se dobro osećaju u svojoj koži.

Vole da rade sami i bave se svojim sopstvenim interesima.

Dobro im ide razumevanje samih sebe, usmeravanje na svoja osećanja i snove, korišćenje intuicije, ostvarivanje svojih interesa i ciljeva i orginalnost.

Najbolje uče radeći sami, radeći individualne projekte (= poslove), svojim tempom, u svom ličnom prostoru.

 

Moguća zanimanja: istraživač, filozof, teoretičar i srodna.

 

Priredio Slobodan Ivošević (59), Stariji mentor

 

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>