Povratna informacija je doručak šampiona

Naslov ovog teksta-posta je misao Rik Tejta (Rick Tate), dugogodipnjeg predavača o potrošačkim uslugama. O jednoj osvedočenoj temeljnoj istini važnoj za čovekov život ne uče nas na vreme, ili nas niko nikad i ne nauči njoj. Zato Vam poklanjamo ovaj post kao podsećanje.

 

Informacije i ciljevi

 

Svi dobri rezultati počinju jasnim ciljevima. Što jasnije objasnite svaki cilj – navodeći tačno šta će se uraditi, ko će uraditi, kada i kako će se meriti uspešnost postignuća i šta je dobar učinak – to će osoba ili osobe koje rade na ostvarenju cilja biti odgovornije.

Bez pravih informacija ljudi ne mogu sami da nadgledaju niti da donose prave odluke, ljudi s informacijama to mogu.

Ljudi mogu dobiti povratne informacije o svemu što im pomaže da efikasno (= na pravi način odlučuju)

Bez povratne informacije (feedback-a), ljudi ne mogu znati da li je rezultat dobar ili nije. Povratna informacija važna je za identifikaciju (= prepoznavanje) problema, obuku i ocenjivanje rezultata.

Feedback je veoma koristan način za usavršavanje i razumevanje Vašeg ophođenja. Dobar feedback će Vam pomoći da postanete svesni:

  1. kako i koliko stvarno utičete na druge;
  2. Šša u Vašem ponašanju trebate da odbacite, šta da zadržite, šta da modifikujete, a šta da novo uvedete.

Feedback ne pomaže, ako se ne saopštava tj. komunicira pažljivo.

 

Kako saopštiti konstruktivan feedback?

 

Nemojte odugovlačiti sa davanjem feedback-a.

Ne govorite o događajima koji su se davno dogodili, odnosno koji su već zaboravljeni.

Usredsredite se na jednu stvar i budite konkretni.

Navedite prvo pozitivne stvari.

Ne budite napadni, nametljivi.

Ne izvrćite činjenice prema potrebama ili željama onoga kome dajete feedback.

Ne izvrćite činjenice prema svojim ličnim potrebama ili željama.

Budite odmereni, ne uvek neposredni.

Budite direktni; nemojte davati feedback preko treće osobe.

Fokusirajte se na stvari koje osoba koja prima feedback može da menja.

Budite specifični.

Ne ocenjujte niti interpretirajte.

Govorite iskreno o svojim osećanjima.

Iskažite posledice nastavljanja takvog ponašanja.

Zahtevajte odgovor na Vaš feedback.

Ponudite pomoć da bi se izvršila promena.

 

Primanje feedback-a

 

Tražite feedback

Tražite pomoć u nekim oblastima Vašeg ponašanja.

Tražite i pozitivne i negativne primedbe.

Zahtevajte specifične primere ili incidente.

Zamolite da komentari i reakcije budu vezani samo za polje diskusije.

Proverite feedback. Da li se i drugi slažu sa njim?

Zapišite komentare koji su dati.

Pažljivo slušajte, ne govorite

 

Pokušajte pažljivo da slušate nemojte selektirati ili ocenjivati.

Pitajte za objašnjenje, ne objašnjavajte.

 

Nakon feedback-a

 

Zahvalite se za feedback.

Recite da ćete misliti na to što je rečeno.

Recite koje promene nameravate da učinite.

Tražite pomoć u sprovođenju promena.

 

Budite šampioni – obezbedite sebi povratne informacije o onome što radite! Uz pomoć povratnih informacija stvorite sebi temelj za uspeh.

Na osnovu knjiga: Ken Blancharda & Terry Waghorna, Mission possible i priručnika Adizes Institute, odabrao, priredio i opremio Slobodan Ivošević (59), Stariji Mentor.

 

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
PODELITE OVAJ TEKST I BLOG SA LJUDIMA KOJI VAM ZNAČE! POMOZITE IM DA UNAPREDE SEBE!

    Leave a Reply

    You can use these HTML tags

    <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>