Od čega ovisi uspeh u životu

Udružimo prosvećen um i zdravo telo sa svojim radom – pa ćemo imati uspeha u životu.

 

 Vredan i pametan rad

Rad mora biti stalan i mora davati plodove.

Onda se navikavamo na njega i uživamo u njemu. Rad nam daje takva i tolika zadovoljstva, da kada se na njega naviknemo, ne možemo više biti bez njega. Kod telesnog rada jačaju se mišići, olakšava se kretanje organa, podstiče probava, a posle umora osećamo blagodati odmora.

Kod duševnog rada razvija se moć prosuđivanja, pamćenje i ostale sposobnosti, koje nam olakšavaju i ulepšavaju život. Nauka i znanje se stiču stalnim duševnim radom, a to je zanimanje dostojno čoveka. Radom se zadovoljavaju telesne i duševne potrebe čoveka, pa je sretan onaj, ko se od mladih nogu navikava na ozbiljan i koristan rad. Zato među prvu vrstu oružja za uspeh u životu mećemo vredan i pametan rad.

 

Jaka – odlučna volja

 

 

Za rad, pogotovo za uspešan rad, treba imati jaku, ozbiljnu i istrajnu volju. Ako hoćemo da pobedimo svoje strasti, da odolimo raznim iskušenjima, koja dolaze od sveta i iz nas samih – tu je onda jedino oružje: jaka volja. Odlučna, čvrsta volja savlađuje sve prepreke. Davno je rečeno: Hteti je znati i moći. Zlo i dobro nam se nudi sa svih strana, pa imamo samo da biramo. Kaže se: čovek je u ruci svoga saveta. Ako želite da budete dobri, vredni i napredni, možete to danas, sutra i uvek biti: samo se valja muški rešiti. Naša budućnost zavisi od naše volje. Samo volja treba da je prosvećena, kako bi se uputila pravcem, koji je častan i koristan. Drugim rečima: volja ne sme da ide bez uma.

 

Um caruje, snaga klade valja

 

Tako dolazimo do treće vrste oružja za uspeh, a to je um. Zato se on mora njegovati celoga života, učeći najpre od svojih roditelja i starijih, a kasnije u školi i čitajući dobre i korisne knjige. Ne kaže se zabadava: um caruje, a snaga klade valja.

 

Zdravo telo – zdav duh

 

Ima još jedno važno oružje, koje za uspeh u životu igra važnu ulogu: a to je … čuvanje zdravlja. Ko to … dobro poznaje i ko se tih propisa drži, taj će svoje zdravlje sačuvati, telo ojačati i steći otpornost prema bolestima. Već su stari narodi Grci i Rimljani mnogo polagali na to, da ljudi, a osobito mladež raznim vežbama ojača svoje telo. Oni su postavili pravilo, da se samo u zdravu telu nalazi zdrav duh, zato valja da čuvamo svoje zdravlje kao najveće blago: da budemo umereni u jelu, da se klonimo alkohola i duvana…

Zdrav čovek ne gubi na radnom vremenu, ima veću volju i istrajnost u radu.

Udružimo dakle prosvećen um i zdravo telo sa svojim radom – pa ćemo imati uspeha u životu.

 

SPD „Privrednik“

 Izabrao, prilagodio i opremio Slobodan Ivošević (59), Stariji Mentor

 

 

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: +1 (from 1 vote)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>