Dobar i pametan čovek ili: o poštovanju i poverenju

Kaže se „čovek je društveno biće“ i on ne može da postoji van društva.

Usklađivanje individualnih i zajedničkih ciljeva  je u tome da se individualni ciljevi postižu kroz postizanje zajedničkih ciljeva. To znači da sve što čovek traži treba da traži zato što je to u interesu društva (= kolektiva), a ne (isključivo, napomena prir.) zato što je to u njegovom ličnom interesu.

Svi članovi istog kolektiva (= zajednice) treba da veruju da je svaki  pojedinac dobar čovek i pametan čovek. Takvo međusobno raspoloženje se kultiviše ako se obezbedi da ljudi jedan drugom pomažu u radu.

Uvažavanje tuđih mišljenje i načina izražavanja je preduslov za pripadanje kolektivu. Čovek se oseća usamljen zato što drugi o njemu misli da nije dobar čovek, ili da nije dovoljno pametan, ili o njemu niko ništa ne zna.

 

Dobar čovek

 

Uvek se smatra da je dobar onaj čovek koji hoće da pomogne i koji pomaže da se ostvari zajednički cilj.

Kolektiv će smatrati da je dobar onaj čovek koji doprinosu uspehu ostalih članova kolektiva – pomaže im. Takvog čoveka kolektiv prihvata i zalaže se za njega.

Ljudi teško priznaju da je dobar onaj čovek koji im smeta pri radu, ako već ne pomaže.

 

Pametan čovek

 

Kolektiv će smatrati da je pametan onaj čovek koji svojim mišljenjima dopunjava mišljenjem ostalih članova kolektiva, a ne protivureči im. Takvog čoveka kolektiv prihvata i sluša ga.

Smatra se da je pametan onoj čovek koji više zna, ali koji to znanje ne koristi za omalovažavanje nego pomaganje.

Ljudi teško priznaju da je pametan onaj čovek s kim se oni ne slažu u mišljenju. Zato je slaganje (= saglasje) u mišljenju preduslov za uživanje poverenja i za ljudsko ophođenje.

 

Zaključak

 

Ljudsko ophođenje može da očekuje onaj za koga svi misle da je dobar čovek i pametan čovek.

Dobar čovek izaziva poštovanje, a pametan poverenje.

 

+ dr Slavko Marjanović, profesor

ekonomskog fakulteta u Beogradu

 

Izabrao i pripremio Slobodan Ivošević (59), Stariji Mentor

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>