Intervju koji mnogo znači

Primarni cilj razgovora za posao jeste da na isti budete i primljeni. Sekundarni cilj je da u slučaju da ne budete izabrani za navedeno radno mesto, ostavite takav utisak da vas kompanija ima u vidu za neke druge odgovarajuće poslove u tom preduzeću ubuduće, odnosno, da vaše podatke zadrži u svojoj bazi podataka. Naravno, jedan od ciljeva je i usavršavanje sopstvenog predstavljanja, odnosno, sticanje samopouzdanja za buduća uspešna konkurisanja.

 

 

 

Priprema

 

Saznajte osnovne podatke o poslodavcu (delatnost – čime se bavi, kakav kodeks ponašanja postoji u preduzeću, gde se nalazi – mesto rada, kolike su plate, itd). Ažurirajte sopstvenu radnu biografiju i pogledajte šta ste naveli u prijavi na oglas. Obucite se prema utisku koji želite da ostavite i prema kodeksu oblačenja u navedenom preduzeću. Krenite na vreme na zakazani razgovor (da ne dođete prerano, ali nemojte ni da kasnite, vodite računa o gužvi u prevozu, vremenskim uslovima, itd).

 

Dolazak na razgovor

 

Na razgovor dođite nekoliko minuta pre zakazanog termina. Obavezno se predstavite sagovorniku. Rukovanje sa sagovornikom zavisi od situacije u kojoj se nalazite. Ukoliko je sagovornik ustao da vas dočeka, obavezno pružite ruku i uz osmeh se predstavite. Ukoliko vas nisu ponudili da sednete, potrebno je da pitate gde možete da sednete. Sedite uspravno, sa sagovornikom uspostavite kontakt očima, uz blag osmeh. Budite mirni, staloženi i skoncentrisani. I naravno, pozitivan stav, pre svega!

 

Tok razgovora

 

Odgovarajte na postavljena pitanja. Ne prekidajte sagovornika dok govori. Trudite se da odgovarate tečno, jasno i koncizno. Pokažite sagovorniku da ga slušate. Nastojte da budete smireni i smanjite eventualnu tremu na najmanju moguću meru. Odgovarajte na postavljena pitanja, ne širite temu van istih. Koristite odgovarajuće jezičke izraze adekvatne kompaniji u kojoj se nalazite, bez upotrebe žargona.

Pripremite se za moguća pitanja koja vam mogu biti postavljena, na primer:

• da istaknete par svojih prednosti vezanih za poziciju na koju konkurišete i poslovnu politiku same kompanije;

• na pitanja koja mogu da vas prikažu u lošem svetlu pripremite neutralne odgovore;

• na pitanja kako radite u stresnim situacijama, kako rešavate probleme, kako se snalazite u vanrednim situacijama – pripremite odgovore iz sopstvene prakse, kako i na koji način ste u prethodnim poslovnim situacijama rešavali iste;

• kada opisujete sopstvene slabosti, neka to budu ,,slabosti“ koje su dobre za poslodavca (npr: preterana odgovornost, preciznost, efikasnost).

 

Završetak razgovora

 

Ustanite i rukujte se sa sagovornikom. Obavezno se zahvalite na ukazanoj šansi da predstavite sebe i još jednom izrazite jaku želju (motivisanost) za rad u navedenoj kompaniji. Pitajte kada možete da očekujete povratnu informaciju o rezultatu konkursa i na koji način ćete biti obavešteni o istom.

Sandra Bačević

Časopis POSAO nacionalne službe za zapošljavanje Srbije

novembar 2014. godine

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>