Obrazovanje = škola života + formalno učenje

U početku, prvo učenje nam dolazi od roditelja. Ono nam je nametnuto, iako  nam je u većini slučajeva i pod normalnim okolnostima ovo obrazovanje dato sa brigom i ljubavlju.

Picture
Kako odrastamo, postepeno dobijamo više slobode izbora oko toga šta želimo da naučimo. U osnovnoj školi, još uvek nam je sloboda izbora skučena. Međutim, kako napredujemo kroz proces formalnog obrazovanja, tako nam ova sloboda postaje sve stvarnija i očiglednija. U ovoj fazi mi stvarno i nezaobilazno postajemo odgovorni za sopstveno obrazovanje. Počinjemo da imamo izbor u tome šta želimo da studiramo, koje predmete preferiramo, koliko smo zainteresovani da istražujemo i zalazimo dalje od svakodnevne formalne edukacije u učionicama.

Učenje o problemima i sebi

Naše rano obrazovanje pre svega uključuje zadatak učenja o problemima koji se tiču fizičkog opstanka i materijalne egzistencije. Kako rastemo i sazrevamo, sledi nam umno/intelektualno učenje, postepno i polako.  Najveća misterija i izazov učenja je da prvo i prevashodno naučimo nešto o sebi, dok učimo o drugima, o stvarima i ostalim zagonetkama našeg bivstvovanja. Osnovna pitanja na koja tražimo odgovor su sledeća: Ko smo mi? Šta smo mi? Zašto smo ovde i šta je svrha našeg življenja? 

 

Učenje o sebi

 

Naše formalno obrazovanje po školama i fakultetima otvara nam mnoga vrata za učenje o sebi samima. Iako može da nam ukaže na njih, mi samo moramo preći prag ovog složenog znanja. Ozbiljna je greška verovati da će nas formalno obrazovanje, čak i ukoliko dostigne svoj vrh doktorskom diplomom u odabranom polju, načiniti edukovanim o sebi samimaOvo formalno znanje koje steknemo mora sve vreme biti primenjivano na nas same i pažljivo integrisano sa nama. Na taj način gradimo svoj karakter, identitet i ličnost. Koliko se samo često dešava da srećemo ljude koji, na primer, znaju sve o Šekspiru, ili o komplikovanim matematičkim fomulama, ili o medicini i raznim naukama, ali koji toliko malo znaju o sebi samima i svojoj pravoj svrsi u životu i njegovom značenju.

 

Dva temelja obrazovanja

 

Postoje tri uzastopne karike u lancu obrazovanja i učenja o sebi samimašta, ko, i zašto.

Najlakši deo za savladavanje je očigledno prvi: “šta”. Ovde se bavimo opipljivim i lako ustanovljenim aspektima poput naše etničke pripadnosti, nacionalnosti, zanimanja, fizičkih osobina našeg bića, statusa u društvu, i slično.

Pitanje “ko” je znatno zahtevnije i teže. Ovde moramo da počnemo sa razumevanjem svojih emocija (formalno učenje o poeziji i muzici, na primer, nam tu može pomoći); moramo da se nosimo sa svojim željama i stahovanjima, gde će nam učenje filozofije ili proučavanje klasične literature svakako pomoći. Pitanja ljubavi i mržnje, širokogrudosti i sebičnosti, suzdržavanja i zadovoljenja, hrabrosti i kukavičluka, vere i neverovanja, i mnoga druga zahtevaju naš odgovor i razumevanje. Spajajući i primenjujući svoje formalno obrazovanje i svakodnevno životno iskustvo po pitanju ovih i sličnih stvari će nam u velikoj meri pomoći da odredimo svoje razumevanje i poglede na ova pitanja, i na kraju odrediti “ko” smo mi.

 

Krovno pitanje

 

“Šta” i “ko” sačinjavaju dva temelja procesa obrazovanja. Krov je pitanje “zašto”. Odgovor na njega može se definisati i naći samo u našem viđenju i razumevanju svoje svrhe i svoje uloge na zemlji koja je samo trunka u prostranom, beskonačnom univerzumu. Da li smo mi jedina telesna i umna bića koja streme savladavanju nauke, filozofije, tehnologije i raznih drugih zanimanja ili veština kako bi vodili dobar, zanimljiv i pristojan život, ili koje njihova osećanja i misli vode veri i podižu iznad materijalnog u carstvo duhovnosti, vere i besmrtnosti.

 

Zaključak

Samo osoba koja zna “šta” i “ko” i “zašto” na jedan integralan način, može da tvrdi da je obrazovana u istinskom smislu i pravom značenju.


Miroslav Đorđević 

Obezbedili smo Vam alat da samoprocenom naučite nešto o sebi i procenjujete druge. Pogledajte na:

www.virtuelnimentor.com

Tekst opremio: Slobodan Ivošević (59), Stariji Mentor

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>