Jevrejska mudrost za poslovni uspeh

Zbog čega je tako mnogo Jevreja postiglo uspeh u poslu?

Zašto je tako veliki broj Jevreja postigao zavidan uspeh u zarađivanju novca?

Jevreji čine manje od dve desetine jednog procenta svetske populacije – da, svega 0,2 odsto – ali, ipak, predstavljaju više od deset odsto najbogatijih ljudi na svetu, i preko deset odsto najbogatijih izvršnih direktora iz petsto korporacija u svetu, i gotovo trideset odsto svih dobitnika  Nobelove nagrade. Jevreji su nesrazmerno zastupljeni u mnogim visokoprofitnim oblastima, kao što su medicina, pravo i finansije. Jevreji su zaista u prednosti kada je reč o finansijskom uspehu.

Suštinski uzrok jevrejskog poslovnog uspeha počiva u knjizi koju Jevreji smatraju najdragocenijom i najsvetijom – Tori (prvih pet knjiga Starog zaveta, nap. priređivača). Tora sadrži i stavove o tome kako se može napraviti novac.

Svi čitaoci, svih religioznih opredeljenja u kulturnih pozadina, moći će iz ovog teksta da nauče nešto o tome kakao se svet poslovanja, pa čak i samog pravljenja novca, može izdići na jedan novi nivo – u oblast svetog.

 

Devet lekcija za uspeh u životu i poslu

 The Jewish Business Group kicks off with its winter semester with a great line up of speakers. The Jewish Business Group meetings are held monthly at the

 Najlakši put do uspeha je preko otkrića

radosti i ispunjenja u svemu što radite.

Rabin Levi Brekman

  1. Prevazići strah (od promena)

 

Strah, više i od jedne druge emocije, predstavlja element koji podstiče ljude da se ponašaju kako se ponašaju.

Midraši (prefinjeni  predanjski, usmeno preneti, komentari nekog pasusa Tore) raspravlja o četiri lica straha: samosabotaži, borbi, povlačenju i naučenoj bespomoćnosti.

Ma koliko stvari danas mogu izgledati loše, uvek možemo usredsrediti svoje napore u pravcu vedrije sutrašnjice.

Dopustite sebi da rizikujete. Bolje je da budete nesavršen uspešan čovek, nego da u potpunosti izbegavate da krenete određenim putem.

Strah nas vrlo često čini sklonijima ka onome što nam je poznato, nego ka tome da se suočimo s izazovom.

Rukovodite se načelom da se svet neprestano menja i prilagođavajte se trenutnim, novonastalim i budućim uslovima, a ne onima iz prošlosti..Uvek gledajte ka budućnosti, a ne prošlosti.

Tvrdoglavo pridržavanje strategija iz prošlosti često može da naškodi poslu.

Dokle god ste živi, možete da radite i menjate situacije.

Prvi iskorak iz zastrašujuće situacije uvek moramo sami da napravimo.

Bez obzira na to koliko duboko verujete u Boga ili u druge, oni vam neće pomoći, ako vi ne budete pokušali da pomognete sami sebi.

Prvo, odredite na koji način vi i vaš posao morate da krenete napred i koje su to vaše reakcije zasnovane na strahu koje stoje na putu tom napretku.

 

  1. Razviti snažnu volju (unutrašnju i spoljnju)

 

Za uspeh je potrebno da budete samoinicijativni. A za to nije dovoljno da čovek bude samo odlučan i istrajan. Potrebno je nešto više od toga da biste ostvarili svoj cilj – a to je strast (= posvećenost, predavanje). Jedan od najvažnijh aspekata uspeha je fokus (= usredsređenost, koncentracija).

Unturašnja  volja, autentično ja, obavijena je nečim što su zove spoljašnje ja.

U sprovođenju naše spoljašnje volje odražava se naša unutrašnja volja.

Spoljašnja volja je neophodna da biste ostvarili unutrašnju volju.

Ako se u neku temu ili rad unesete do te mere da potpuno izgubite osećaj za vreme i osetite da vas to potpuno zaokuplja i ispunjava, po tome ćete znati da je to u skladu s vašim autentičnim ja.

Lak put do uspeha sastoji se u tome da uživate u svemu što radite.

Otkrijte u kojim ste stvarima zaista uživali dok ste ih radili. Razmislite kako možete da ih uklopite u svoj poslovni život ili kako biste mogli da ih pretvorite u biznis.

 

  1. Put skromnosti: zaboraviti na ego

 

Egoizam je pokretačka sila u osnovi svakog ljudskog poduhvata, od romanse preko ratova, pa sve do prvih javnih ponuda akcija.

Postoje različite manifestacije ega, od narcisoidnosti do skromnosti.

U poslu i životu od ključnog je značaja da čovek bude realan u pogledu svojih sposobnosti i talenata.

 Trebalo bi da budemo svesni svojih kvaliteta i da se njima ponosimo (= dičimo). Podjednako je, međutim važno da u istoj meri u kojoj smo svesni svojih talenata budemo svesni i svojih mana.

Uvek služite stvarima od opšteg interesa, a ne sebičnim interesima.

Ne budite ohola, ni arogantna osoba, držite do sebe: budite skromni, ali ne i otirač.

 

  1. Uravnoteženo upravljati

 

Kad jednom ovladate balansiranjem (= ravnotežom) između pristupa „od vrha ka osnovama“ ili modelom liderstva (= vođenja) u kojem lider aktivno upravlja i totalno nadzire sve nivoe poslovanja, i pristupa „od osnove do vrha“ ili liderstva u kojem lider samo započne posao, a potom ne želi njime da upravlja, bićete na dobrom putu da uspešno upravljate preduzećem i/ili organizacijom (= sistemom).

Potrudite se da nadgledate procese i sve stvari džite pod kontrolom tako što nećete dopustiti da drugi donose odluke umesto vas.

 

  1. Ovladavati tehnikom pregovaranja

 

Pregovaranje je proces koji se odigrava kada se sastanu dve strane s različitim potrebama, ali sličnim ciljevima kako bi ostvarile svoje aspiracije (= namere, interese), u isti mah uvažavajući potrebe one druge strane. Ako ne postoji poštovanje prema željama druge strane, pregovori če propasti.

Identifikujte (= prepoznajte) pravi cilj koji želite da postignete u pregovorima, a potom budite fleksibilni (= prilagodljivi) u potrazi za načinom na koji možete da ga ostvarite. Budite kreativni u pogledu načina na koji gradite ugovor – jedini važan rezultat je da ostvarite svoj cilj.

 

  1. Izboriti se sa greškama i neuspehom

 

Ljudi su po svojoj prirodi skloni greškama i nema potrebe uzrujavati se kada do njih dođe.

Greške se mogu i moraju ispraviti istog trena.

Tora daje protokol u pogledu načina na koji se greške mogu ispraviti i obezbediti da se one ne ponove. Taj protokol podrazumeva četiri koraka:

Prepoznajte grešku i preuzmite odgovornost za nju.

Prepoznajte grešku u načinu na koji razmišljate.

Priznajte grešku sebi i drugima.

Obećajte sebi da se nećete ponovo predati.

Udubite se u analizu svih onih stvari koje su vam pošle za rukom, a potom na isti način preispitajte sve greške i neuspehe do kojih je došlo.

 

  1. Pronaći sveto(st) u radu

 

Duhovni uspeh i finansijska dostignuća su ne samo kompatibilna, već se u stvari sjedinjuju u potpunu sintezu.

Usredsredite se na primaran zadatak, koji se sastoji u tome da zaradite novac. Zapamtite, međutim,  da ostavite u stranu deset procenata novca da biste svet učinili boljim mestom i prožetijim božanskom energijom.

U svemu što radite, postoji prilika da dajete i uzimate. Kad god uzimate, morate se potruditi i da date.

Sve što radite trebalo bi da bude prožeto suštinskim smislom koji prevazilazi sebičnu i narcisoidnu potragu za većim zadovoljstvom. Ova spoznaja će produhoviti svaki aspekt vašeg života.

Razmislite o svom poslu i onome što vas motiviše da se njime bavite. Zapitajte se da li u njemu vidite viši smisao.

 

  1. Razmišljati pozitivno

 

Uspeh počinje s optimizmom.

Tek onda kad se misao udruži s akcijom, pozitivno razmišljanje može rezultirati ostvarenjem snova i uspehom.

Tora pokušava da nas nauči da se pre izražavamo pozitivno, nego negativno.

Pozitivan način razmišljanja je obeležje uspešnog biznismena. Pozitivnim stavom i mislima ćete privući pozitivne rezultate svojim poslovnim poduhvatima i poslovanjem uopšte.

Pozitivne misli i govor moraju delovati zajedno s pozitivnim konkretnim radom da biste ostvarili svoje finansijske rezultate i uspeh u bilo kojoj oblasti života.

 

  1. Uravnotežiti karakter

 

Jedan od ključeva uspeha je sposobnost da uspostavimo pravu ravnotežu između emocionalnih impulsa i ubedljivog glasa intelekta.

Uravnoteženost iziskuje da nam postupci budu pod kombinovanim uticajem emocija i intelekta.

Svaka osoba koja je na liderskoj ili menadžerskoj poziciji mora da uradi sve što može da sledi Božji primer i deluje samo onda kada to intelekt nalaže, i nikada ne dopusti da emocije upravljaju njenim ponašanjem ili pravcem delovanja.

Nikada ne bi trebalo da donosite poslovnu odluku samo na osnovu impulsa. Uvek bi trebalo o svemu dobro da promislite.

Čov ek bi trebao da kod sebe razvija karakteristiku i crtu koja predstavlja sredinu između krajnosti.

Mudra osoba uvek filtrira svoje emocionalne porive kroz intelekt.

Put zlatne sredine između strasti i hladnog intelekta je put koji bi jedan kompetentan poslovni čovek trebalo da sledi.

Ako želite da postanete izuzetno uspašni, morate da prevaziđete poriv da delujete impulsivno i dopustite da prvo vaš mozak (= um) stupi na scenu.

Prava ravnoteža između emocija i intelekta je jedan od najvažnijih ključeva poslovnog uspeha, kao i svakog drugog aspekta privatnog života.

 

Na osnovu knjige  Levi Brekmana i Sema Džafija,  Jewish Wisdom for Business Success: Lessons from the Torah and Other Ancients Texts, odabrao i priredio Slobodan Ivošević (59), Stariji Mentor

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 7.8/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Jevrejska mudrost za poslovni uspeh, 7.8 out of 10 based on 4 ratings
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>