Razvijajte se pomoću ciljeva


Svi mi imamo želje.

Niko ne postiže više nego što sebi odredi kao cilj.

Dr Dejvid Dž. Švarc

 

Svaki segment ljudskog napretka, svi pronalasci morali su prvo da budu zamišljeni da bi tek potom postali stvarnost. Sve se rađa dva puta, rekao autor i motivacioni govornik je dr Stiven Kavi.

Cilj je ono što sebi postavljamo, to je svrha koju sebi određujemo. Cilj je više sna; to je san čijeg smo se ostvarenja latili. Cilj je mnogo više od onog maglovitog i nedorečenog: “O, kako bih samo voleo da mogu!” Cilj je jasno izrečeno: “Ovo je ono čemu težim I radi čega se trudim.”

Ništa se ne može dogoditi, nijedan korak napred ne može biti ostvaren sve dok ne bude određen cilj. Kad ne bi imao ciljeva, čovek bi u životu samo bezglavo lutao.

Ciljevi su za uspeh isto što i vazduh za čovekov život.

Morate imati jasno odredište, morate znati kuda ste se uputili.

Dejvid Mahoni (1923-2000), američki biznismen, rekao je o ciljevima: “Nije važno gde ste bili, niti je važno gde se nalazite; važno je samo gde želite da stignete.”

Napredujte ka uspehu, odredite sebi ciljeve: odredite rokove, ciljne datume, možete sebi da propišete i kvote (količine, iznose, napomena prir.). Ostvarićete samo  ono što planirate da ostvarite.

Svaka napredna kompanija određuje poslovne ciljeve za deset ili petnaest godina. Kada to odrede, moći će da planiraju i svoje poslovne poteze.

Svi mi možemo da planiramo bar deset godina unapred I trebalo bi tako da radimo. Morate danas izgraditi predstavu o tome kakav čovek želite da budete kroz deset godina ako zaista želite da ostvarite taj cilj.

Pojedinac koji koji sebi ne odredi dugoročne ciljeve sasvim sigurno neće biti ništa drugo do još jedna osrednja jedinka koja posrće na vatrometini života. Bez ciljeva ne možemo da se razvijamo.

Planirajte unapred kao što to čini svako napredno preduzeće. Vaš “proizvod” jesu vaš talenat, veština I sposobnosti. Vi želite da razvijate I unapredite svoje proizvode da biste za njih postigli najvišu moguću cenu. To ćete postići zahvaljujući dugoročnom planiranju.

Evo koraka koji će vam u tome pomoći:

Prvo, zamislite svoju budućnost u tri različita segmenta (= oblasti): na poslu, kod kuće I u društvu. Kada svoj život podelite na ta tri segmenta, moći ćete da izbegnete haos, sprečite sukobe I istovremeno da sagledate celovitu sliku.

Drugo, zahtevajte od sebe jasne i precizne odgovore na sledeća pitanja: Šta želim da ostvarim u životu? Šta želim da budem? Šta mi je potrebn da bih bio zadovoljan?

Sledeći vodič za planiranje može se pokazati korisnim:

Kako vidim sebe kroz deset godina (http://virtuelnimentor.com/blog/2011/04/vodic-za-10-to-godisnje-planiranje/).

Ciljevi, jasno postavljeni ciljevi, mogu održati čovekovu vitalnost (= životnost, energiju) i kada nema nišeg što bi toj vitalnosti doprinelo.

 

Na osnovu knjige dr Dejvida Dž. Švarca: The magic of thinking big (Magija mišljenja o velikom),

izabrao i priredio Slobodan Ivošević (59), Stariji Mentor

(http://virtuelnimentor.com/blog/mentorski-tim/stariji-mentor/slobodan/).

 

 

 

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Razvijajte se pomoću ciljeva, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>