Svaki je posao projekat

Osnovno znanje i veštine u upravljanju projektima su veoma važni. Naročito su važni ako ćete upravljati projektom/ima. Zanimanje vođe projekta, piše se, jedno je od najcenjenih u razvijenom svetu i dobro plaćen posao. Stoga ovaj tekst treba da čitaocu u osnovnim crtama dočara pojmove upravljanja i vođenja projekata.

Šta je projekat

Da bi posao mogao da se smatra projektom, mora da ispuni četiri uslova. Projekat je privremen, jedinstven, on je kreacija i proizvod.

Projekat je privremen. Ima početak i kraj. Projekat je privremen i zato što obično uključuje projektni tim koji postoji samo radi tog projekta.

Projekat je jedinstven. Njegova obeležja i ishod su jedinstveni, posebni.

Projekat je čin pretvaranja nepovezanog skupa resursa (izvora snage i moći) u nešto što ranije nije postojalo. Zato je on kreacija (= stvaranje).

Cilj projekta i jedini razlog njegovog postojanja jeste proizvod ili usluga. Cilj projekta = proizvod.

Faze – zadaci

Projekti su niz malih delova (= rasporeda, faza); ovi mali rasporedi su grupe srodnih zadataka; zadaci su pojedinačni poslovi, od kojih svaki ima početak i kraj (trajanje); neko mora da izvrši zadatak; zadaci se izvršavaju pomoću resursa koji su im dodeljeni, ili sa njima; resursi (ljudi i stvari) obavljaju posao u okviru dodeljenih ograničenja vremena i troškova.

Projekti imaju faze. Svaka faza ima svoj početak, kraj i željeni rezultat. Sve faze imaju sledeće osobine:

ü      Svaku fazu treba sprovesti.

ü      Svaka faza se zavrašava svojim proizvodom. Pojam za proizvod u upravljanju projektima jeste isporuka (neki ishod koji mora biti dostignut kao jedan stepen završenosti projekta).

ü      Svaka faza se kritički pregleda na njenom kraju. Faze jesu ciklusi koji se ponavljaju. Faza se vraća na početak da bi se išlo dalje – kao točak na kolima.

Većina projekata ima pet do sedam faza, neki ih imaju mnogo više. Jedinstveni projekti imaju sledeće tri faze:

  1. Faza planiranja projekta.
  2. Faza izvršavanja projekta.
  3. Faza okončanja projekta.

Vođenje projekta

 

Projekte vode i njima upravljaju rukovodioci projekta. Rukovodioci projekata upravljaju planovima koji se zasnivaju na ostvarivim ciljevima čije je ishodište vizija (glavni, veliki cilj) .

 

Ograničenja i ključni događaji

 

Projekti imaju i ograničenja, nezaobilazne vremenske rokove koji su mu nametnuti

Ključni događaj (engl. milestone, međaš) označava mesta u projektu koja obeležavaju važne događaje. Ključni događaj je početak ili završetak značajnog događaja ili niza događaja u projektu.

Isporuka je neki ishod koji mora biti dostignut kao jedan stepen završenosti projekta.

Još dva važna pojma planiranja u upravljanju projektima su kritični zadatak i kritična putanja. Kritični zadatak je onaj koji mora biti završen na vreme da bi se projekat završio na vreme. Ako kritični zadatak zakasni, zakasniće i projekat. Kritičnu putanju projekta sačinjava niz kritičnih zadataka i kritičnih putanja.

 

Računarska podrška

 

Za upravljanje projektima postoje i računarski podržana rešenja (= metodi, algoritmi). Jedno od njih je i Microsoftov Project, moćan alat za planiranje, analizu, upravljanje i izveštavanje. Svaka osoba koja želi da bude uspešna, u XXI veku, trebalo bi da savlada osnovna znanja o vođenju i upravljanju projektima i ima ih u fondu svojih osnovnih znanja, makar na nivou opšte kulture.

 

Sačinjeno na osnovu knjige Martina Dukete: Microsoft Project 98 za neupućene.

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Svaki je posao projekat, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>