Tri faze do uspeha: zamisao – akcija – rezultat (I)

Živeti znači prolaziti kroz promene koje sa sobom donose probleme i rešavati ih. Svrha rukovođenja, roditeljstva i upravljanja državom je upravo u tome: rešiti današnje probleme i biti spreman da se suočiš sa problemima sutrašnjice. To je neophodno zbog promena.

 

Profesor menadžmenta dr Isak Adižes, 1991. godine

 

Ono što nazivamo život u prirodi jeste u stvari niz promena ili prirodnih pojava. Jedna pak prirodna pojava, svedena na svoj prirodni oblik, nije ništa drugo nego smena dva stanja u prirodi. Jedno stanje iščezava da bi ustupilo mesto drugom.

Radi veće jasnosti u izlaganju potrebno je postaviti izvesne definicije.

Sve promene, koje se dešavaju u prirodi, zvaćemo prirodnim pojavama, jer je taj izraz uobičajen u svim prirodnim naukama. One pak prirodne pojave, koje se dešavaju makar samo i delimičnim učešćem ljudske volje, nazivaćemo događajima. Prema tome, pomračenje meseca jeste prirodna pojava, dok je, na primer, atentat na neku uglednu ličnost, događaj. Hemijska reakcija u unutrašnjosti zemljine kore, jeste prirodna pojava; ista reakcija u laboratiji nekog hemičara jeste događaj.

U svakom događaju mogu se jasno razlikovati sledeće tri faze:

Zamisao je stanje događaja kad ga je čovek već zamislio. Događaj postoji samo u svesti čoveka koji ga je zamislio. To je početak događaja.

Akcija je skup svih radnji koji sačinjavaju izvršenje događaja.

Rezultat je stanje dobijeno posle ostvarenja svih radnji koje sačinjavaju akciju događaja.

Ljudi nazivaju uspehom rezultat događaja koji se poklapa sa njihovom zamisli. Svi drugi slučajevi predstavljaju neuspeh događaja.

Da bi se pak postigao uspeh u događaju, uslov je da sve radnje, koje sačinjavaju akciju događaja, budu ispravno zamišljene i potpuno izvršene. Čim to nije slučaj događaj će se završiti neuspehom.

Da bi radnje akcije bile ispravno zamišljene, čovek mora da poznaje elemente događaja i njihove uzročne veze. On mora, drugim rečima, da zna posao koji preduzima i to u tolikoj meri da sa sigurnošću može da predviđa kakve će posledice nastupiti za merama koje on bude preduzeo. Čovek isto tako mora znati da bude u stanju i da predviđene mere izvrši. Bude li se čovek u svom predviđanju prevario, ili ne bude li mogao da sve predviđene mere u potpunosti izvrši, uspeh neće doći. Posao će pretrpeti neuspeh, a uloženi napori biće bačeni uzalud. Pri tome ne treba nikako zaboraviti da sve mere, koje čovek preduzima da bi postigao zamišljeni uspeh, nisu ništa drugo do ostvarenje izvesnih uslova koordinacije elemenata u prirodi. To je oblast (= polje) čovekove delatnosti (= rada).

 

KLJUČNE REČI: život, promene, prirodna pojava, događaj, svest, zamisao, akcija, rezultat, uspeh, neuspeh, ljudske radnje, potpuno izvršenje,  uzročne veze, posao, preduzimanje, predviđanje, mere, koordinacija.

 

Izvor: docent inž. građ.  Milosav Vasiljević, prvi direktor beogradskog sajma,

Čovek i zajednica, Geca Kon, Beograd , 1944. godine.

 

priredio Slobodan Ivošević, Stariji Mentor

 

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Tri faze do uspeha: zamisao – akcija – rezultat (I), 10.0 out of 10 based on 1 rating
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>