Tri osnovna zadatka u životu svakog čoveka

U životu svakog čoveka postavljaju se tri osnovna zadatka koje neizbežno mora da prihvati i da ih na najbolji mogući način rešava, jer oni čine samu  suštinu njegovog života. Ta tri zadatka su: 1) lično obrazovanje; 2) izbor zanimanja  i profesionalno obrazovanje i 3) ponašanje – odnos prema sebi i drugima.

Lično obrazovanje

 

Lično obrazovanje bi trebalo da bude usmereno na formiranje ličnosti koja treba da bude karakterna i odgovorna osoba prema radu (P), prema svojim obavezama (AE) i prema ljudima (I) sa kojima radi i mora da sarađuje. (Slova u zagradi označavaju dimenzije ličnosti po paei tipologiji profesora dr. Isaka Adižesa, nap. prir.)

Glavni cilj je da od individue koju posedujemo rađenjem, postanemo ličnost. Individua je data, a ličnost zadata. Svi ljudi su individue, ali nisu svi ličnosti. – napisao je profesor dr. Vladeta Jerotić, neuropsihijatar i pastirski psiholog.

 

Izbor zanimanja  i profesionalno obrazovanje

 

Šta da radim u životu? Pronađi ono što te stvarno interesuje i to radi celog života.

Samjuel Smajls

 

Lično i profesionalno obrazovanje su dva uporedna i istovremena procesa.

Izbor zanimanja je jedna od najznačajnijih odluka koju treba da donesemo. U tome ne bi smelo da se pogreši.

Ispitaj samoga sebe, i najpre pazi na to šta je od tebe tražila tvoja narav (= priroda, temperament), u čemu je  ona htela da se istakneš, napisao je moralist i pisac knjiga o samopomoći Samjuel Smajls, još u XIX veku.

Pod profesionalnim obrazovanjem podrazumevam potrebu da se stalno usavršavamo u zanimanju koje smo odabrali. Pri tome je bitno naglasiti da se iz ukupnog našeg učenja i školovanja koje smo stekli, opredelimo za jednu temu (= oblast) kojoj ćemo se potpuno posvetiti svim svojim bićem kako bi u njoj uspeli da se izgradimo do savršenstva.

 

Ponašanje prema sebi i prema drugima

 

Čovek mora da bude pošten prema samom sebi,

pre nego što bude, i da bi mogao da bude – pošten prema drugima.

akademik Bogdan Popović

 

Ponašanje prema sebi i prema drugima je posebna veština koja se uči, stiče i koriguje tokom čitavog našeg života; i porodici, školi, u radu i drženju sa ljudima. To su faze kroz koje prolazimo, u kojima stčemo nova životna iskustva. Iskustva obogaćuju naš život, doprinose da svoje ponašanje i postupke, kao i ponašanje i postupke drugih ljudi, bolje procenjujemo.

Samoispitivanje je metod, jedna vrsta meditacije (= razmišljanja, misaonog udubljivanja), u kojoj, sa distance, analiziramo naše postupke i postupke drugih, odnosno naša osećanja i emocije, i osećanja i emocije drugih. To doprinosi da postajemo bolji, ostvarujemo emocionalnu ravnotežu koja nam štiti zdravlje i koja omogućuje da imamo dobre odnose sa drugim ljudima, bez obzira na njihove stavove i mišljenja.

O značaju samoispitivanja pisao je svojevremeno (1932. godine) i akademik Bogdan Popović. On kaže:

«Potrebno je razviti sposobnost gledanja u samoga sebe, što dopušta da preko sebe, čovek upozna i druge. Treba znati posmatrati, treba videti i pravilno suditi o svim stvarima svoga opsega. Ne može se čovek  preobraziti preko noći, niti steći za jedan dan vrline koje mu nedostaju.

Sposobnost samoispitivanja i samoposmatranja jedna je od najvećih sposobnosti ljudskih.»

U samoispitivanju jedini sudija treba da bude naša savest tj. pravda (= istinitost), ljudskost i jednaka mera i odnos prema ljudima i narodima, kako je isticao patrijah srpski Pavle,

 

mr. Milorad Simić (84)

 

iz drugog autorskog izdanja knjige: Uspeh ne dolazi slučajno, 2010. godine

izabrao i prilagodio: Slobodan Ivošević, Stariji Mentor

 

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 9.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Tri osnovna zadatka u životu svakog čoveka, 9.5 out of 10 based on 2 ratings
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>