Postavljanje cilja – smisao (razlog) života

Čovek je jedino biće kome je neophodan smisao života.

Jara Ribnikar, spisateljica

 

Samo kod ljudskih bića nailazimo na metafizičku potrebu za smislom života.

kardinal Danielev

 

Onog trenutka kada izgubite visoke težnje, izgubili ste sve.

Rameš Mašelkar (70), indijski naučnik

Cilj daje sadržaj životu, daje čoveku snagu da prebrodi nezgode i bodri sve čovekove energije u službi određene stvari.

Samo onaj će napredovati ko tačno zna šta hoće; po sigurnom delovanju raspoznaje se ličnost svesna svoga cilja. Postavite sebi cilj koji odgovara vašim sposobnostima, ali ne postavljajte sitan cilj. Kad se nešto ozbiljno hoće ne postoji gotovo ništa što ne može da se postigne. (Oskar Šelbah)

Bilo šta da radite u životu mora da ima cilj. Bez obzira koliko ste pametni i dobri, ako nemate jasan cilj biće jako teško.

Uvek pobeda duha dolazi pre svake materijalne pobede. Naše su želje svagda zavisne od od naše sopstvene volje ako je jaka, ili od nečije sugestije ako nismo dovoljno jaki. Čovek koji ponovi sebi svoju želju stotinu puta, on zaista izgleda sav od nje izgrađen, to je pravi put ka cilju.

Pronaći sebi cilj, to je pronaći svoj put u životu.

Ljudi sve u svom životu ostvaruju slučajno; najmanje je onih koji znaju kuda idu i da li idu putem svoje prirode (= temperamenta) i svog talenta. A oni koji su u sebi našli svoj cilj, vrlo često i stignu da ga ostvare.

Čovek koji jasno razazna kud hoće, sve njegove unutrašnje sile isti čas krenu istim pravcem, i mnogim takvim ljudima moćne volje ne može se odupreti.

Postoji jedan apsolutni odnos između onoga što hoćemo i onog što možemo.

Čovek koji vidi cilj najjasnije, taj je čovek najsilniji. Jedna od velikih sreća čovekovih bila bi u tome da brzo uoči cilj, i da odmah brzo nađe i sigurne puteve gde ga očekuje sve blago cara Radovana. A nesrećni su oni ljudi koji ne uoče pravi cilj, ili promaše prava sredstva.

Najveći broj ljudi ne znaju šta hoće, a veliki broj ljudi ne znaju koliko mogu. Najređi je slučaj čoveka koji zna i šta hoće i koliko može. (Jovan Dučić)

Visoko postavljen cilj (= ideal) i težnja ka tome cilju je ono što stalno vuče napred, omogućava maksimalnu koncentraciju i svu raspoloživu energiju usmerava na ostvarenje tog cilja i na tom putu istraje do kraja. (mr Milorad Simić)

Ideali i biološki održavaju čoveka u životu da ostane relativno zdrav, vitalan i borben. Treba postajati u toku života sve izbirljiviji u pogledu ideala. (prof. dr Vladeta Jerotić)

 

Izvor: mr Milorad Simić, Uspeh ne dolazi slučajno, Beograd, 2010.godine, priredio i neznatne izmene učinio: Slobodan Ivošević, Stariji Mentor


 

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 5.8/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Postavljanje cilja – smisao (razlog) života, 5.8 out of 10 based on 4 ratings
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>