5 pravila pretvaranja zamisli u stvarnost

Ako se svakodnevno fokusirate na jednostavne postupke koji dovode do postizanja željenih rezultata, doći ćete do njih na najbrži mogući način uz najmanje moguće napore. Ti postupci deo su 5 pravila koja se moraju imati u pameti da bi se naše želim pretvorilo u dobijam:

  1. Ako želite da pogodite metu, morate jasno da je vidite.
  2. Najkraći put između dve tačke je pravolinijski.
  3. Ako želite da pogodite metu, morate na nju usredsrediti dovoljnu količinu pažnje, dok je ne pogodite.
  4. Ako želite nešto da postignete, morate da usredsredite dovoljnu količinu energije na to, dok to i ne ostvarite.
  5. Nikad nećete izbeći zakonu akcije i reakcije.

 

Jasna vizija (glavna svrha)

 

Svi mi negde u glavi imamo san ili viziju nečega što želimo da budemo. Da biste dobili ono što želite, morate imati jasnu viziju upravo onoga što želite.

Mark Džojner

 

Čovek mora znati šta hoće, a ne samo šta neće.

Dimitrije . V. Ljotić

 

Treba mudro istaći sebi glavni cilj života (= viziju).

Pre svega moraš znati šta hoćeš. Istakni pred sebe jednu glavnu svrhu celokupnog svog delovanja i svakidašnjeg ponašanja. Ravnaj se prema tome glavnom cilju u svim prilikama, i tim doslednim postupanjem ćeš tu svoju glavnu svrhu postići.

Znaš li šta hoćeš? Je li ti potpuno jasna meta za kojom si pošao?

Najvažnija stvar u životu je da odlučiš šta ti je najvažnije.

 

Prava linija (najmanjeg otpora)

 

Da bi bio uspešan u ovom svetu, čovek mora da se privoli na najtežu vrstu rada

Nikola Tesla

 

Umesto pravolinijske putanje, često krećemo zavojitim stazama koje ponekad ne vode nigde.

Mark Džojner

 

Najkraći put između dve tačke je pravolinijski.

Mark Džojner

 

Čovek po pravilu izbegava trud (= napor). Pihvata ga kao nuždu, nevolju.

Čovek po prirodi izbeva opasnost. Prihvata je isto kao i trud.

Cela priroda – i mrtva i živa – vlada se isto kao prosečan čovek: ide linijom manje i najmanjeg otpora. Samo sveci i junaci pobeđuju zakon inercije u sebi, izlaze ispod njegove vlasti. Zato su oni samo izuzeci.

Prosečan čovek, dakle, građenje i ispinjanje prima samo ono što se izbeći ne može, kao nuždu, kao prinudu. Inače ih izbegava. Na njih čoveka može prinuditi drugi čovek (= vlast, autoritet)  ili Bog oličen u moralnim principima zajednice.

Sve što želite u životu podleže zakonu prave linije. Pronađite najbrži i najdirektniji put i objekat želje biće vaš.

 

 

Usredsređena pažnja

 

Umesto da radite nekoliko stvari istovremeno, radite ih jednu po jednu, koristeći punu snagu svog uma za svaku od njih.

Mark Džojner

 

U svakom se poslu pored stručnog znanja neizostavno zahteva još i istrajna pažnja i neumoran trud tj. vrednoća.

Rascepkane snage podeljene na više strana nemaju ne mogu ni imati onog dejstva, što ima snaga koja je sva uperena na jednu tašku, na jedan posao.

Rascepkan višestrukim poslovima u isto vremene možeš biti svugde i na svakom mestu, nećeš moći vršiti nadzor nad poslom i bićeš poluzavisan od sila koje leže izvan tebe.

Zato se sabrano (= koncentrisano) posveti svojoj glavnoj struci i tu saberi celokupnu svoju energiju, pa je time postignuše uspeha u onome što preduzimaš skoro sasvim sigurno!

 

Usredsređena energija

 

Energija je svuda oko nas.

Nikola Tesla

 

Čovek emituje iz sebe umnu i fizičku snagu (= energiju) .

Sa ljudskom snagom dešava se isto što i sa snagom sunčevih zraka: skupljeni kroz sabirno stakleno sočivo dobijaju toliko pojačanu snagu da mogu da prže, pale, čak i požar prouzrokuju.

Lutanje i nedoslednost ljuto se svete. Harčenje (= trošenje, rasipanje) energije na nepotrebne i glupe strane, dovodi do polovnih uspeha ili do neuspeha.

Energija postaje sve snažnija i oštrija što je više usredsređujete.

Manja količina energije dovodi do mnogo boljih rezultata.

Lepota je u tome što se isto dešava i sa vašom mentalnom (= umnom) i psihičkom (= duševnom) energijom.

 

Neizbežnost zakona akcija i reakcije

 

Ludilo: raditi istu stvar uvek iznova, a očekivati drugačije rezultate.

Albert Ajnštajn

 

Vi uvek nešto radite – čak i onda kada mislite da ne radite.

U stvarnosti ne postoje stvari kao što su oklevanje i lenčarenje.

Posledica svake akcije koju preduzmemo jeste neka reakcija.

Da biste dobili ono što želite, sve što treba da uradite jeste da prestanete da sprovodite akcije koje vas neće dovesti do željenih rezultata i da počnete da sprovodite akcije koje će dotle dovesti.

 

Inspirisano mislima Nikole Tesle, saradnika SPD «Privrednik»-a Vladimira Matijevića, Dimitrija V. Ljotića i Marka Džojnera

 

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 8.0/10 (5 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
5 pravila pretvaranja zamisli u stvarnost , 8.0 out of 10 based on 5 ratings
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Comments are closed.