12 načela uspeha istinskog Lidera


Princip vođstva
(= liderstva) priznat je i od same prirode, napisao je, 60-tih godina XX veka, jevrejsko-mađarski, socijalistički pisac Tibor Deri. I zaista: matica u košnici, vuk u čoporu, ovan u stadu, monarh u državi, starešina u vojsci, kapiten u sportskom timu, lider-menadžer u preduzeću, predsednik u državi i političkoj partiji…, dokazuju univerzalnost i svevremenost principa (pred)vođenja. Neko uvek mora da vodi – rekao je profesor menadžmenta i prvi čovek (= prednjak) svog instituta dr Isak Adižes.

A evo i jednog mogućeg spiska pomenutih univerzalnih i svevremenskih principa na temu uspešnog liderstva među ljudima:

 1. Sa ljudima možeš sa uspehom raditi samo onda, ako sam po sebi nešto vrediš (istinoljubiv si, pravedan + poštuješ druge + poseduješ korisna znanja);
 2. Sa ljudima se radi polagano, smišljeno, gotovo pipavo, i sa pojmovima koje ljudi razumeju;
 3. Suprotstavi se svom snagom onima koji obmanjuju (= lažu) ljude bilo u čemu;
 4. Smutljivca (= svađalicu) gledaj (= tretiraj) uvek sa čvrstinom (= strogo) i pred ljudima razgovaraj sa njime kao iz kakve samilosti (= sažaljenja);
 5. Svojim ponašanjem učini da smutljivac oseti, koliko si duševno – razumom, osećanjima i voljom – jači od njega, i ne daj da ovlada njegova moralna nadmoć (= volja, zakon, običaj) nad saradnicima;
 6. Ne daj smutljivcu da se pravi važan i pametan;
 7. Upućuj ljude u zajedničke (= deljene) vrednosti kolektiva (= zajednice);
 8. Ne napadaj onaj deo kolektiva koji manje vredi (= doprinosi), već družeći se sa  njima s uvažavanjem i ljubavlju, radi svoj posao;
 9. Ljude ne uči mnogo i kritikuj ih što manje, jer ljudi to ne vole. Ljudi vole primere i na primeru stiču najbolje pojmove (= shvataju);
 10. Dobrotom ćeš sa ljudima najviše uraditi;
 11. Ako ljudi misle, što često biva, da je njihov kolektiv najgori, ti mu govori da nije, jer ljudi nisu tako rđavi (= loši) da ne bi mogli u slozi i u radu živeti;
 12. Svojim karakterom – pravednošću, poštenjem i doslednošću (usaglašenošću reči i dela) – utiči na razvoj samopouzdanja kod ljudi.

Napomena: umesto reči: ljudi, možete čitati reči: sledbenici, saradnici, kolege, saborci, narod, a umesto reči: smutljivac – neprijatelj.

 

Sastavljeno na osnovu arhivske građe SPD «Privrednik» (1898-1941), Vladimira Matijevića,  i sabranih dela Sv. Nikolaja

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 9.7/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
12 načela uspeha istinskog Lidera, 9.7 out of 10 based on 3 ratings
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Comments are closed.