Prvi uslov za uspeh je disciplina

Biti disciplinovan je jedini način da se čovek održi.

(Bet Dejvis, holivudska glumica)

 

Disciplina je prvi uslov za pobedu.

Pod disciplinom se često shvata samo spoljašnja stega, gde čovek, kao zubčanik na mašinskom točku, skoro nesvesno, mahinalno vrši neke pokrete, ili ostaje u stavu “mirno”, – već kako mu se to zapovešću naredi.

Takva mahinalna disciplina je samo polovičan uspeh, a polovičan uspeh gotovo je nikakav uspeh! Zato nam se valja obavestiti o pojmu disciplina, a pri tome da se ne zadržavamo samo na spoljašnjoj ljusci, već da se udubimo u jezgro, te da proniknemo u dubinu šta je pravi smisao discipline i šta je njen istinski smer.

Sama reč disciplina pozajmljena je iz latinskog. Ima više značenja, kao što su: učenje (koje se prima ili daje) i vaspitavanje, naći samu nauku i znanje, a znači još i stega, poredak, red, običaj i vežbanje. Reč disciplina potiče od druge jedne latinske reči: disko, što znači učiti, poznati, doznati, naučiti se, dati se od nekoga uputiti.

Prema tome pod disciplinom pravilno se podrazumeva izvestan poredak u nekoj zajednici, gde se pojedinac daje od nekoga poučiti šta sve ima činiti i kako se ima vladati, pa da i dotičnoj jedinki bude dobro, a da se pri tome isto tako unapređuju i interesi same zajednice.

Autor: SPD “Privrednik”

 

POSLODAVCI pri zapošljavanju, u oglasima TRAŽE:

 

disciplinu, samodisciplinovanost, poštovanje utvrđenog reda, propisa i pravila poslovanja, radnu disciplinu, poštovanje hijerarhije

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: +3 (from 3 votes)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>