PAEI kôd – Čemu PAEI priča? (video 6.deo)

Čemu služi cela priča o Matrici ličnosti ili menadžersko-liderskom kôdu?

Tome da čovek živi i radi bolje, sa manje napora, da mu bude lagodniji život koliko je to moguće, da bi se zaista  mogao na kraju radovati kada postigne neki rezultat.

Cela priča koju smo ispričali se nalazi na našem sajtu u obliku upitnika za samoprocenu ličnosti. Namerno ne kažemo psihološkog testiranja. Mi nismo psiholozi. Ne želimo ni da budemo. Ali mi jesmo menadžeri. Nas interesuje psihološka dimenzija sa menadžerskog aspekta – kako se sa ljudima uklapati bez konflikata, kako postizati rezultate, lakše ići napred na stepenicama uspeha. Taj softever služi za više namena. Tačnije rečeno,  on ima 6 namena.

Prva namena je da se čovek samoobrazuje tj. da se educira. Kada Vi izvršite samoprocenu iz strukture odgovora na 48 pitanja, koja pokrivaju dubinu kôda u četiri dimenzije, Vi možete da odlučite na čemu ćete prvo da radite kad ste lično u pitanju: koje ćete knjige čitati, koje ćete seminare posećivati, koje ćete ljude slušati, šta ćete sa sobom raditi, a da ne gubite vreme.

Druga dimenzija da na osnovu kôda razvijate svoju karijeru u onom delu gde se karijera gradi. Reč karijera znači kočija, i na latinskom, i na italijanskom, i na francuskom jeziku. Čovek kao telo u kome je njegovo biće gradi svoju kočiju kojom putuje kroz život, pa i u poslovnom delu.

Treća namena softvera je da naučite da raspoznajete ljude oko sebe. Ako u sebi raspoznate PAEI dimenzije i atribute, onda ćete lakše raspoznati te iste dimenzije kod drugih ljudi, smanjićete prilike za konflikt, shvatićete sa kim razgovarate, ili imate posla, i eto još jedne koristi od cele priče.

Četvrta namena je selekcija i izbor kadrova. Ako slučajno imate sopstveni biznis morate da vodite računa o drugim ljudima, ili ako ste menadžer koji mora da upravlja drugim ljudima možete da vršite izbor ljudi koji će raditi za Vas i koji će raditi sa Vama. Naravno, postoje i druge metodologije, sijaset ih je. Svaka je manje ili više nepotpuna. To se odnosi i na ovu o kojoj pričamo, ali smo osetili životnost cele te priče zato što, između ostalog, profesor Isak Adižes svojim životom i radom dokazuje njenu pragmatičnost. On je metodologiju napravio da bi je koristio u svom poslu i u svojoj profesuri.

Šta je peta dimenzija? Možete da raspoređujete ljude koje ste primili. To je pokušaj ostvarenje idela pravi čovek na pravom mestu. To se retko dešava, uglavnom poslodavci zapošljavaju one koje moraju, one koji postoje na tržištu rada, i ne rade na daljem razvoju zaposlenih ljudi, da bi kroz izvesno vreme možda preraspredili ljude na neka druga radna mesta u skladu sa njihovim sklonostima i sposobnostima.

I, šesta dimenzija je – možete argumentovano da otpuštate ljude. Život dovodi menadžere i ostale ljude i u takvu situaciju da moraju da se liše usluga ljudi koji ne zadovoljavaju kriterijume koji su postavljeni u ime ostvarenja cilja. O tome je najlepše pisao Džek Velč, čuveni generalni menadžer Dženeral Elektrika. Dođe vreme kad morate, i to brzo, da se oslobodite takvih ljudi, zato što oni donose više štete, nego što donose koristi.

httpv://www.youtube.com/watch?v=AddHuwbGykM

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: +2 (from 2 votes)
PAEI kôd – Čemu PAEI priča? (video 6.deo), 10.0 out of 10 based on 1 rating
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>