PAEI kôd – Tipologije ličnosti (video 1.deo)

Opšte je prihvaćena viševekovna činjenica da je čovek trojstvo duha, duše i tela. Međutim, ima i još nekih o kojima bi vredelo govoriti.

Prvi koji je izvršio neku tipizaciju ljudi bio Grčki lekar Hipokrat koji je ljude delio po temperamentima, podelivši ih na sangvinike, kolerike, melanholike i flegmatike. Nakon toga su ljudi o ljudima sa aspekta tipizacije govorili na mnoge načine.

Prvi sledeći koga vredi spomenuti je Jung. Karl Gustav Jung je rekao da su ljudi čulni, osećajni, mislilački i intuitivni tipovi.

Važno je spomenuti i Pitera Drakera, «oca savremenog menadžmenta», koji je govorio da postoji «čovek fronta», «čovek akcije», «čovek mislilac» i «čovek naroda» to jest «narodni čovek».

Na te tipizacije naslanja se i tipizacija spominjanog profesora menadžmenta Isaka Adižesa koji je napravio svoju teoriju – paei, koja govori isto o četiri dimanzije čoveka. Te dimenzije su: proizvođač, preduzetnik, administrator ili menadžer i timski igrač to jest integrator.Na tom fonu bi trebali sebe da posmatramo. Dakle, sve te kvalitete, generalno govoreći, svi imamo.

httpv://www.youtube.com/watch?v=p5_GYY5oRk8

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: +1 (from 1 vote)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>