PAEI kôd – O matrici ličnosti (video 2.deo)

Kao i čovek, rađa se i firma, kao i čovek bankrotira i firma, i kraj je na sasvim drugoj strani od početka. Da bi uveo čitaoce njegovih knjiga u materiju profesor Isak Adižes morao da definiše šta se sve podrazumeva pod menadžmentom tj. upravljanjem, uključujući i upravljanje sobom. Dakle, upravljanje sobom se projektuje na upravljanje organizacijom i ljudima. I tako je opredelio čovekove četiri osnovne dimenzije: proizvođenja tj. postizanja rezultata, administriranja – upravljanja i organizovanja, preduzimljivosti i/ili preduzetništva (što nisu reči istog značenja!) i integrisanja (= ujedinjenja) sa drugim ljudima i drugih međusobno tj. stvaranja od jedne grupe koherentne, kohezivne celine, koja može da funkcioniše kao tim.

Ispod pomenute četiri dimenzije postoji četiri puta po 12 osobina, ili atributa, na osnovu kojih se sklapa matrica ličnosti tj. menadžersko-liderski kôd. Svaki čovek ima menadžersko-liderski kôd, bio on toga svestan, ili ne bio svestan. Pitanje je da li na tu činjenicu naiđe, ili ne. To je samo pitanje informisanosti i gledanje sebe i drugih ljudi na taj način.

httpv://www.youtube.com/watch?v=K0jhEfGa7Tk&feature=youtu.be

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>