Odlike stabilne – zrele ličnosti

Ova oznaka ljudske ličnosti često je upotrebljavana, pa je vreme da je tačno definišemo, odnosno objasnimo šta se pod tim pojmom podrazumeva. Nije jednostavno definisati šta je zrela – stabilna ličnost, kao uostalom ni šta je duševno zdravlje.

Stabilna – zrela ličnost treba u velikoj meri da ima osobine koje ćemo u nastavku navesti.

  • Sposobna je da sa drugim ličnostima uspostavi usaglašene, tj. harmonične odnose, što podrazumeva visok stepen izjednačenja sopstvenih želja i interesa sa željama i interesima drugih ljudi sa kojima se živi i sarađuje, ili često komunicira. To je danas, u savremenom načinu života i realnom pluralizmu interesa, skoro nemoguće postići, pa se stoga stabilnom, zrelom ličnošću smatra i ona koja uvek može da uspostavi trpeljive, tolerantne, snošljive odnose sa drugima, tj. ona koja može da se u velikom stepenu prilagodi drugima. To je moguće samo ako u ličnosti postoje izražene sposobnosti i volja da se poštuje i uvažava tuđa ličnost, onako kako se želi da drugi to na isti način uzvraćaju. Samo na ovakvoj osnovi mogući su saradnja i uzajamno pomaganje ljudi.
  • Sposobna je da društvu uvek da više nego što ono od nje očekuje. To označava visoki stepen altruizma, težnju da se drugima pruži sve što je čovek sposoban da im da, kako bi se postigla dobrobit svih ili većine ljudi. Ova karakteristika je u savremenom društvu sve ređa – ljudi koji je imaju smatraju se izuzetnima ili fantastima. U formiranju svake ličnosti odgovorni ipak treba uporno da teže da joj ugrade moralnu odgovornost za dobro drugih.
  • Pouzdana je, tj. uživa nepodeljeno poverenje drugih, ne izneverava očekivanja, odgovorno izvršava prihvaćene zadatke, diskretna je i nenametljiva.
  • U životu i radu je uporna, izdržljiva. Ume sebi da postavi ostvarive ciljeve i da se za njih neumorno zalaže, ne plaši se teškoća, neuspeha i odricanja, nego ih smatra podsticajima za još veće zalaganje. Ni najveće nevolje i nesreće neće je obeshrabriti, brzo će ih prebroditi i uporno nastaviti svojim određenim putem.
  • Odlučna je i puna volje za životom i uspehom, što govori da je amibiciozna, ali uvek svesna svojih mogućnosti i dometa.
  • Ne zavisi od tuđe pomoći, sposobna je da samostalno donosi odluke, elastična je, uvek u svemu uzima u obzir vreme, uslove za realizaciju ciljeva, tuđe stavove i mišljenja, pa je u visokom stepenu spremna i sposobna za kompromise.
  • Celishodno kontroliše upražnjavanje svojih prirodnih nagona (glad, žeđ, seksualna potreba i dr.) i nikada ih ne ostvaruje na štetu drugoga.

Ovo su samo najbitnije karakteristike zrele ličnosti, ali svakako dovoljne za donošenje ocene o ljudima. Istini za volju, retko ko uvek ispoljava ili ne ispoljava sve ili većinu ovih karakteristika, što samo govori koliko je još teško i delikatno odrediti jasnu granicu između zrele i stabilne, i nezrele i nestabilne ličnosti.

Posmatrajući i ocenjujući sve ljude oko sebe lako ih možemo smestiti na jedan od nivoa prikazan na priloženoj šemi:

Na najvišem nivou su ličnosti sposobne da stvaraju harmonične međuljudske odnose. Takvih je malo, odnosno one su izuzetak. Sem toga harmonizacija po svaku cenu može biti i krajnje nepovoljna u određenim uslovima. Jedna visoko stabilna – zrela ličnost ne sme se harmonizovati sa nezrelima – nestabilnima ako kojim slučajem takvi čine većinu u sredini u kojoj se zrela ličnost našla. Tada je ona primorana da pribegne toleranciji, ali uz uporna ispoljavanja svojih vlastitih pozitivnih karakternih osobina. Možda će tako, bar donekle, uspeti da vaspitno deluje na tu svoju nezrelu okolinu.

Za akomodaciju su sposobne ličnosti koje mogu da uspostavljaju tolerantne međuljudske odnose, čime uglavnom poseduju i ostale izložene karakteristike mentalno zrele ličnosti. Tolerancija takođe ne znači bezuslovno mirenje sa negativnim osobinama ljudi iz okoline. I tu će zrela ličnost trajno i uporno ispoljavati svoje pozitivne karakteristike.

Ličnosti koje naglašeno ambiciozno i borbeno, uvek i u svemu daju prioritet vlastitim željama i interesima, ali ih još uvek realizuju nekako u granicama koje su društveno prihvatljive, tj. druge ne ugrožavaju bitno nalaze se na nivou konkurencije. Ovo govori da i konkurentne ličnosti mogu i umeju da stvaraju kompromise.

Na niovu konflikta su sigurno nezrele ličnosti koje nisu u stanju da stvore tolerantne međuljudske odnose nego se stalno i sa svima otvoreno sukobljavaju. Takve ličnosti često dolaze u sukob i sa pisanim i sa nepisanim pravilima i normama društvenog ponašanja u zajednici koju većinom čine zrele ličnosti.

dr medicine Miroslav Radovanović, akademik

iz knjige: Ljudska ličnost i mentalna zagađenja životne sredine, Novi Sad, 1997.g.

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 8.7/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 2 votes)
Odlike stabilne - zrele ličnosti, 8.7 out of 10 based on 6 ratings
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>