Svest o značaju svojih ciljeva (pogled praktičara)

Svako živi od nečega što proda.

Robert Stevenson

Svi smo mi prodavci, bez obzira čime se u životu bavimo.

dr Goran Petković

Prodavac koji nema jasno definisane ciljeve samo zamišlja da se bavi prodajom. Svakodnevne neprijatne situacije odbijanja u prodaji može da izdrži jedino osoba sa jasno definisanim i, po mogućnosti, pisanim ciljevima. Ako znamo šta dobijamo nije nam teško da izdržimo, odosno motivisani smo da uspemo.

Gde ćete biti za godinu dana? Šta će se dešavati sa Vašom prodajom? Kako ćete ostvariti svoje ciljeve? DA LI SU VAŠI CILJEVI ZAPISANI? Ako nisu, verovatno ćete sledeće godine biti na istom mestu gde ste i danas. Sanjaćete da budete na nekom drugom mestu bez ikakve šanse da tamo i stignete. CILJE JE SAN SA JASNO DEFINISANIM PLANOM I ROKOM ISPUNJENJA. Postoje mnogi razlozi zašto ljudi ne ispunjavaju svoje ciljeve:

  • Ne zapisuju ih i ne drže ih ispred sebe na jasno vidljivom mestu da se čim ustanu zapitaju: Šta je danas u planu da se radi?;
  • Nemaju akcioni plan kako da dođu do svojih ciljeva;
  • Nisu posvećeni ispunjenju svojih ciljeva.

Pre nego što uopšte pređemo na «zanatsku» priču o prodaji, mislim da bise morali raščistiti sa samim sobom šta zapravo želite i na koji način mislite da došete do toga. Predlažem da uzmete olovku i papir i da zajednički prođemo kroz sledeće korake u postavljanju ciljeva:

1. Identifikujte ih

Zapišite ciljeve koje želite da ostvarite, ali Vas molim, potudite se da budete što precizniji.

2. Vremenski ograničite ciljeve

Odredite precizan vremenski period kada želite nešto da ostvarite. Ciljevi koji nisu vremenski ograničeni, u stvari, i nisu ciljevi već predstavljaju pustu želju.

3. Koje su prepreke na putu ostvarenja cilja?

Sasvim je sigurno da će prepreke biti brojne i naizgled nesavladive. Zaista je dobro da ih unapred predvivite – lakše ćete izači na kraj sa njima kada se stvarno pojave, jer ćete biti propremljeni.

4. Napravite listu osoba (udruženja) koje Vam mogu biti od koristi u dostizanju cilja.

Nemojte očekivati da do svog cilja možete doči sasvim sami. Bilo koji poslovni uspeh vezan je za čitav niz profesionalnih i prijateljskih ljudskih kontakata.

5. Koje veštine i znanja morate posedovati da biste dostigli svoje ciljeve?

Da li ih imate, ili je potrebno da neke od tih veština steknete? Napravite plan sticanja znanja, odnosno veština.

6. Napišite akcioni plan za svaki cilj.

Onog trenutka kada napišete akcioni plan za dostizanje svakog cilja shvatate da je vreme za maštanje isteklo. Pisanjem preciznih akcionih planova obavezujete se pred samim sobom da zamišljeno i ostvarite.

7. Napišite šta dobijate ostvarenjem plana.

Šta ja u svemu ovome dobijam? Zašto da radim toliko?

8. Neophodnost svakodnevne akcije.

Živite sa svojim ciljevima, budite se ujutru sa jasnom vizijom onoga što želite da ostvarite i – završili ste veliki deo posla.

dr Pavle Marjanović, generalni direktor Actavis-a,

Leskovac-Beograd

Po odobrenju autora preneto iz knjige:  Mali priručnik pr%daje, 1999.

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: +1 (from 1 vote)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>