Kako se udvostručuje novac: moćno pravilo 72

Pravilo 72 određuje približno vreme  potrebno da se novac udvostruči štednjom, pri različitim stopama prinosa. To pravilo može biti veoma korisno pri planiranju Vaše finansijske budućnosti. Razlike koje može izazvati veća stopa prirasta upravo su zapanjujuće.

Da biste odgovorili na pitanje: Koliko je vremena potrebno da se moj novac udvostruči uz sadašnju stopu prinosa?” jednostavno podelite 72 sa predviđenom stopom prinosa.

Na primer, uz stopu od 10% Vaš ušteđeni položeni novac u sigurnu finansijsku ustanovu (banku, osiguravajući zavod) će se udvostručiti za 7,2 godine.

Sledeća tabela daće Vam sliku o tome koliko je moćno ovo pravilo.

Stopa prinosa (kamatna stopa)

Broj godina potreban da prinos bude dvostruk

1%

72

2%

36

4%

18

6%

12

8%

9

10%

7,2

12%

6

15%

4,8

18%

4

24%

3

 

Pravilo 72 koristi se za približne procene uticaja kamate na kamatu, odnosno novac.

Na primer, ako imate 10.000 evra i očekujete da ostvarite 10% dobiti na njima, tada možete predvideti da će se za 7,2 godine taj Vaš novac udvostručitina 20.000 evra. Uz istu stopu prinosa posle 14,4 godine Vaš novac će se ponovo udvostručiti na 40.000 evra.

Naravno, rizik ulaganja ne treba isključiti, nego ga treba smanjiti pomnim proučavanjem uslova štednje, odnosno odabirom koliko je god to moguće, sigurne finansijske ustanove – banke, ili osiguravajućeg zavoda.

Tekst napisan na osnovu knjige Toda Bernharta: THE FIVE RITUALS OF WEALTH

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 7.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: +1 (from 1 vote)
Kako se udvostručuje novac: moćno pravilo 72 , 7.0 out of 10 based on 1 rating
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>