Izbor zanimanja i PAEI kôd

Po svoj prilici pojedinac ima mnogo neiskorišćenih sposobnosti i talenata za desetak vrsta poslova.

Donald & Eleanor Laird, psiholozi, 1961.g.

Dok sam bila u gimnaziji, svašta me je zanimalo i mislim da sam se opredelila za neku drugu profesiju, bila bih takođe uspešna jer sebe dajem sto odsto.

Ivana Konstantinović (35), TV novinar, 2011.g.

Posao je važan deo našeg života, ali ne treba da bude ni prenaglašen, niti zapostavljen.

Skoro svi ljudi moraju da rade, bez obzira na to da li im se to plaća, ili ne. Skoro niko ne bi smeo da dozvoli da mu posao okupira čitav život, ma koliko, navodno, uživali u njemu.

Većina ljudi ne voli baš mnogo svoj posao. Ne osećaju da je on deo njih. Ipak, smatraju da “moraju” da rade, jer time obezbeđuju sredstva za život. Možda poznajete ljude koji, mada se ne bi moglo reći da mrze svoj posao, imaju svejedno-mi-je stav prema njemu: vole ga u nekim prilikama, ili neke njegove strane, dok ga u drugim prilikama, ili neke njegove druge strane, uopšte ne vole. Mnogi, možda i većina ljudi, radije bi radili nešto drugo, kada bi mogli da budu jednako plaćeni za to kao i za svoj trenutni posao.

Zanimanje kojim se bavite, ili planirate da se njime bavite, treba posmatrati u smislu ukupnog kvaliteta života kakav to zanimanje podrazumeva, uključujući i zadovoljstvo koje osećate što ga radite, kao i da li su Vam prihodi po odbitku troškova i poreza dovoljni za željeni nivo života tj. životnog standarda.

Odaberite svoju “kućicu” profesionalne karijere

Treba da budete sigurni u čemu uživate da radite, i da pokušate to da uključite u svoje zanimanje. Takođe je potrebno da razmotrite kontekst rada u kome funkcionišete, i koliko Vam je značajan profesionalni uspeh.

Potrebno je da budete sigurni na čemu ste u dve dimenzije:

  1. Da li imate visoku motivaciju za postignuće uspeha tj. rezultata u poslu i
  2. Da li biste želeli da radite za neku organizaciju (preduzeće, ustanovu, instituciju), ili kao samozaposlen i samodovoljan pojedinac (“sam svoj šef”), ili kao poslodavac drugim ljudima.

Za izbor odgovarajućeg načina života i karijere potrebno je odgovoriti na gornja dva pitanja, i tako se pozicionirati u jednu od 6 kućica karijere, koje su grafički prikazane na sledećoj slici:

Ljudi koji spadaju u kućicu 1 veoma su ambiciozni, ali radije rade u okruženju u kome ih drugi organizuju i paze na njih. Čovek organizacije (preduzeća, ustanove) svrstava se upravo u ovu kućicu. Broj takvih pozicija, odnosno poslova opada, jer velike organizacije zapošljavaju sve manje ljudi, a pored toga gube i udeo na tržeštu u korist manjih organizacija (prvi trend će se nastaviti, a drugi možda neće). Kako ponuda ovakvih radnih mesta opada, opada i tražnja za njima. Ako želite ovakvu ulogu, treba da prihvatite tu činjenicu i da ostvarite svoju ambiciju, ma koliko izgledalo da izlazi iz mode. Velike organizacije i dalje pružaju strukturu i status, čak i ako više ne pružaju sigurnost.

Ljudi koji se svrstavaju u kućicu 2 u principu su stručnjaci koji imaju želju za priznanjem od strane sebi ravnih, ili žele da budu najbolji u svojoj oblasti. Oni žele da budu nezavisni i ne uklapaju se dobro u organizacije,  osim ako ove nisu izuzetno tolerantne. Ovakvi ljudi trebalo bi što pre da postanu samozaposleni. Kada to postignu, treba da se odupru iskušenje da zapošljavaju druge ljude, čak i ako imaju u izgledu visok finansijski dobitak. Ljudi iz kućice 2 su slobodni strelci koji žele što više da izbegnu profesionalnu zavisnost od drugih.

Ljudi koji spadaju u kućicu 3 imaju ogromnu energiju i ambiciju, ne vole da budu zaposleni, ali ne žele ni usamljenički život slobodnog strelca. Mogu da budu nekonvencionalni, ali su graditelji: žele da izgrade mrežu, ili strukturu oko sebe. To su preduzetnici sa kraja XX veka, i sutrašnjice, XXI veka.

Ako želite da radite sa drugim ljudima, ali ne i za njih, Vi ste osoba iz kućice 3.

Ljudi koji spadaju u kućicu 4 nemaju veliku želju za uspesima u karijeri, ali uživaju u radu sa drugima. Oni treba tako da udese život da provedu što više radnih sati upravo u tome, bilo da je u pitanju uobičajena vrsti posla, bilo u uloga dobrovoljca (volontera).

Ljudi koji spadaju u kućicu 5 nisu ambiciozni, ali imaju jaku želju za samostalnošću u radu. Umesto da osnuju sopstvenu firmu, najbolja uloga za ovakve osobe jeste da budu slobodnjaci, da rade na pojedinačnim projektima za različite firme, onako kako im najviše i odgovara.

Ljudi iz kućice 6 su osobe koje ne osećaju naročitu želju za uspesima u karijeri, ali uživaju u postupcima organizovanja i razvijanje drugih ljudi. Mnogi učitelji, socijalni radnici i humanitarci spadaju u kućicu 6, i takav posao im najbolje odgovara. Osobe iz te kućice nemaju potrebu da stignu na određeno odredište: najvažnije im je putovanje.

Menadžersko-liderski kôd i profesionalna karijera

Svaki čovek poseduje menadžersko-liderski kôd, matricu osobina čija kombinacija ga određuje. Taj kôd je, poput krvne grupe, koju takođe poseduje svaki čovek. Kôd je prvi pomenuo i metaforički imenovao njegove vrste (tipove) dr Isak Adižes, američki profesor, teoretičar i praktičar menadžmenta, još 1979. godine.

No, poznavanje samo svog menadžersko-liderskog  kôda nije dovoljno za upravljanje sobom i karijerom.

Kao što postoji stalna krvna grupa (A, B, AB i 0), postoji još i KKS (kompletna krvna slika), koja se menja u vremenu, isto tako postoje i ključna lična obeležja svakog čoveka. Tih obeležja ima 10 (indeksi: postignuća, organizovanosti, preduzimljivosti, saradljivosti, snage volje, radne etike, asertivnosti, liderstva, moći i indikator ambicioznosti). Ta obeležja razlikuju se od ličnosti do ličnosti, u zavisnosti od kombinacije ličnih osobina, svojstava.

U zavisnosti od (samo)procene menadžersko-liderskog kôda moguće je odrediti i lično željeno zanimanje i «kućicu» karijere. Od toga kakve su i kolike naše ambicije tj. težnje za postignućem (= uspehom), sa jedne strane, i željene vrste zaposlenja i načina života, sa druge strane, zavisiće i naš životni put i put profesionalne karijere. Od mogućih 81 vrste menadžersko-liderski kôda tj. 30 koliko  je naveo dr Adižes (postoji opisan i 31), fundamentalno 6 određuju «kućicu» karijere:

1. PAeI – Pastir (konzervativni lider);

2. PaEi – Osnivač;

3. PAEi – Graditelj;

4. Paei – Proizvođač;

5. PAei – Šef i

6. PaeI – Vodič (taktički lider)

Ovi kôdovi su neophodni minimum za pozicioniranje u jednoj od «kućica» karijere (videti sliku sa početka teksta!), kao i prelaz iz jedne u drugu. To znači da pojedinac može imati i «jači» kôd – na primer PAEI, kôd Idealni menadžer, ali i «slabiji» (npr. pAei, paEi, paeI…). Više o kôdovima možete pročitati u tekstu: Vrste  menadžersko-liderskog kôda.

Koji jeVaš menadžersko-liderski  kôd, i koja bi Vas vrsta zanimanja, posla mogla ispuniti kao ličnost tj. koja je Vaša «kućica» karijere?

S. I.

Inspirisano knjigama dr Isaka Adižesa: Kako riješti krizu upravljanjaStilovi dobrog i lošeg upravljanja, radnim materijalom Nebojše Carića i Duška Ilića: Sistem selekcije kandidata, i knjigom Ričarda Koha: Princip 80/20

 

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 9.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Izbor zanimanja i PAEI kôd, 9.5 out of 10 based on 2 ratings
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>