Biznis je timski rad (+ primeri iz života)

Ako hoćeš da uspeš to je isključivo stvar tima. Kada vidiš nekoga na vrhu znaj da iza njega mora da stoji tim.

Raditi sam, ili sa drugima? To je jedno od pitanja koje treba sebi da postave ljudi u životu, kada žele da otpočnu sa nekim poslom, bilo da imaju 20, 30, ili više godina. Pošto sam ne može niko, svako mora da radi sa nekim, ovo pitanje je od velike važnosti za uspeh u poslu. Evo odgovora iskusne osobe koja je skoro trideset godina provela u raznim organizacijama, društvima i udruženjima.

Prvo što treba da imate u vidu: opredelite se za posao za koji imate saradnike sa kojima možete da sastavite tim. Broj saradnika može da bude dva, ili više, mogu da budu iz iste, ili srodnih struka, ali ono što je važno – moraju da budu tim. Tim mora imati jasne ciljeve koji ga okupljaju – mora znati šta želi da ostvari. Važna je svest o cilju. Poželjno je da ostvarenje toga cilja bude vezano vremenski za rokove.

Drugo, u timu mora striktno da se zna ko šta radi i da članovi tima ne ulaze jedni drugima u posao. Ako su im poslovi srodni, moraju da naprave dogovor, sa kojim će potom upoznati i ostale članove tima: ko šta radi i toga se striktno pridržavati.

Treće, svaki tim mora da ima vođu. On mora da poštuje sve članove tima i da se prema svakom od njih odnosi na način na koji to član očekuje, ne povređujući pri tom ostale. Ostali članovi mogu i trebali bi da budu upoznati sa dogovorom vođe tima i nekog člana, ali ukoliko ih se to ne tiče, i ne odnosi na njihov delokrug posla vođa ne treba da traži njihovu saglasnost.

Ukoliko između pojedinih članova tima postoji lično neprijateljsto (konflikt) koje je teško uskladiti, ili izbeći, vođa tima će nastojati da im objasni da oni ipak moraju nekako da se usklade, ako već ne žele lično da komuniciraju. Dalje, vođa mora da kontaktira svakog od njih pojedinačno, prenosi onom drugom stavove prvog i tako bez njihovog neposrednog, ličnog konktakta, usaglaša stavove. Vođa to mora da radi  i ukoliko svi članovi tima nisu u mogućnosti da neposredno ostvare lični kontakt zbog fizičke udaljenosti, ili drugih razloga.

Posebno se mora voditi računa da u svakom timu na ključnim mestima hijerarhije, radi stabilnosti, većinsko članstvo budu osobe istog pola. To zbog toga što će u svakom timu gde je mešovito društvo, pripadnici suprotnog pola,  ranije, ili kasnije, pokušati, da jedni druge šarmiraju, i na taj način ostvare ono što nema veze sa realnim ciljevima tima, ali ima sa konkretnim članom tima. Floskula tipa: mi smo samo prijatelji može da važi jedino ako je tim porodica, pa su u pitanju bliski odnosi između njenih članova: oca, majke i dece. U svim ostalim kombinacijama iskrsne situacija u kojem se saradnik postavi kao osoba suprotnog pola, i onda od tima nema ništa, jer se  pojavljuju posebni, individualistički, sebični ciljevi

U prilog gornjim stavovima evo i nekoliko realnih primera iz života:

Primer prvi:  Podrum.

Moj prijatelj je imao podrum u bakinoj kuće koja je bila prazna. Drugi je želeo da otvori klub, treći je bio pevač, četvrti je ima nešto para. Udružili su se, napravili kafić u onom podrumu. Prvi je dao podrum koji je sređen i preuređen da može da bude kafić. Drugi je obavio ceo posao oko registracije, nabavke pića i vodio knjigovodstvo. Treći je okupio još dvojicu i pevali su u tom kafiću. Četvrti im je finansijski pomogao da celu ideju ostvare. Posao se raspao kada se zaposlila konobarica koja se uskoro intimno zbližila  sa dvojicom od njih.

Primer drugi: Pevači.

Moj prijatelj već pevač, imao je grupu, ali je stalno kuburio sa ozvučenjem. Prijatelj mu se našao pri ruci i dao mu je 75 posto para za ozvučenje pa su oni taj problem rešili, te sada slobodno nastupaju. Mesečno mu članovi grupr daju deo prihoda koji je tačno utvrđen, pre početka posla.

Primer treći: Složni kamperi.

Mojih 10 prijatelja i ja kampujemo bez žena i devojaka jednom godišnje po tri dana, u jednoj planini Srbije. Svi dajemo i doprinosimo po nešto: jedan kombi i gorivo za njega; drugi, generator i gorivo za kombi; treći je zadužen da uvek bude vode i za rezervoare za vodu ; četvrti peva i nosi ozvučenje; peti nosi hranu za roštilj i sam roštilj; šesti ima obavezu da kuva; sedmi vozi i nosi 7 vreća za spavanje; osmi ide u šumu i cepa drva za loženje i kuvanje, a nosi i 3 vreće za spavanje; deveti nosi šator koji zajedno rasklapaju, a poslednji, deseti, je zadužen da plati plac gde ćemo boraviti. To tako traje već desetak godina. Troškove ostale hrane i pića snosimo zajednički.

Primer četvrti. Porodična firma.

Otac ima sina i kćer. Budući zet ima para ali je nesposoban za bilo šta osim da troši. Snaja je završila ekonomiju i bavila se knjigovodstvom. Napravili su porodičnu firmu. Zakupili su lokal u centru grada koji plaćaju veoma skupo, a za koji pare daje budući zet. Buduća snajka vodi posao, a drugo dvoje rade trkačke poslove i pomažu joj. Pare dele prema uloženom i prema dogovoru koji su postigli pre početka biznisa.

dr Đorđe Đekić

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: +1 (from 1 vote)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>