Vodič za 10-to godišnje planiranje

Cilj nije plan. Kada postavite cilj formulišite plan za njegovo ostvarenje. Zatim taj plan morate da sprovedete u delo.

Ed Bernd, mlađi

Šta nameravate da učinite u narednih devedeset dana i kako to mislite da izvedete? Kakvi su vaši planovi, prioriteti i kako nameravate to da izvedete?

Li Ajakoka

Uspeh se stvara kada se snažna želja udruži sa ciljem, planom i mnogo rada.

Dragiša Dobrodolac

Onaj ko uveče ne planira šta će sutradan da radi planira da ne uspe.

Ako je vizija zamisao, san, ako su ciljevi njena razrada, misija akcija, sprovođenje, onda je plan instrumet – kompas za pripremu, organizovanje, merenje rezultata i nagrade.

Planirati se mora u svakom vremenu i svakim uslovima, makar se planovi često i popravljali i menjali. Bez plana nema orijentacije i prilagođavanja. Bez plana nema vladanja prilikama koliko je to čoveku moguće. Plan sam po sebi jeste predviđanje. Bez predviđanje na bazi informacija iz okruženja nema realnih (koliko je to moguće) planova. Planovi su osnova za analizu, poređenje ostvarenog sa željenim.

Iako je plan ništa, planiranje je sve, rekao je general i predsednik Amerike Dvajt Ajzenhauer.

Ali, šta mi to treba da planiramo da bismo živeli pun život i izgradili željenu karijeru? U kojim oblastima života? Na to pitanje najcelovitiji odgovor dao je dr Dejvid Švarc u svojoj knjizi pod naslovom “Magija misliti na veliko”.

Mi treba da planiramo ciljeve u tri životne oblasti: posla , porodice i društva. Naš vodič za 10-to godišnje planiranje treba da bude razrađen na sledeći način:

A. Oblast posla: za 10 godina:

1.  Koliki prihod želim da steknem (mesečni, godišnji, štednja)?

2.  Koji nivo odgovornosti želim?

3.  Koliko autoriteta želim da uživam?

4.  Koliko ugled očekujem da steknem zahvaljujući svom poslu?

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Oblast porodice: za 10 godina:

1. Koji nivo životnog standarda želim da obezbedim svojoj porodici i sebi (raspolaganje vremenom, sticanje obrazovanja, putovanja)?

2.  U kakvoj kući želim da živim?

3.  Kako želim da provodim svoje odmore?

4. Koju finansijsku potporu želim da dam svojoj deci u njihovim zrelim godinama?

 

C. Oblast društva: za 10 godina

1.  Kakve prijatelje želim da imam (unutrašnji, najuži, krug 3-7 osoba)?

2.  Sa kojim društvenim grupama (staležima) želim da se družim?

3.  Koje vodeće pozicije bih voleo da uzmem?

4. Za koju valjanu stvar želim da se izborim (po kom delu želim da budem pamćen, a koja istovremeno donosi duhovnu ispunjenost: smirenost, čovekoljublje i mogućnost dobročinstva)?

Sada može biti i vidljivo i jasno zašto treba sve škole završavati na vreme, u međuvremenu znati šta se hoće, zašto sebe kroz znanja koja stičemo treba učiniti nekome potrebnim, zašto treba videti sa kim se mora i može, može li se i kada sam, ukratko zašto treba planirati šta ćemo sa sobom.

U životu nemamo vremena da gubimo vreme, a vreme se ne gubi kada se krene na vreme i kada se sve radi na vreme i u pravo vreme. Saznanje o neophodnosti planiranja vizije i svih pripadajućih joj ciljeva u ove tri stvarnosti koje nas okružuju, zaista je dragoceno.

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 8.3/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: +1 (from 1 vote)
Vodič za 10-to godišnje planiranje, 8.3 out of 10 based on 6 ratings
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>