Vizija – izvor svih drugih ciljeva

Da li ste već sagradili svoje kule u vazduhu? Odlično. Tamo je i trebalo da ih sagradite.  A sad se dajte na posao i sagradite temelje ispod njih.

Henri Dejvid Toro

Moramo se probuditi ako hoćemo da ostvarimo svoje snove.

Radjard Kipling

Naši snovi mogu biti ostvareni samo na zemlji, u stvarnom životu. Nebo može da nas drži, ali zemljom hodimo. Oko nas su ljudi, događaji i promene. Rečeno je: JA, to je JA plus OKOLNOSTI. Naše vizije imaju temelje. Koji su?

Temelji vizije su višeslojni.

Prvi su principi koje smo usvojili a koje ispoljavamo kroz svoje stavove.

Naši stavovi zasnovani su na duhovnim i materijalnim vrednostima.

Naše duhovne vrednosti utemeljene su u kulturi naroda u kome smo se rodili.

Naše materijalne vrednosti su utemeljene na poslovnoj kulturi u kojoj stičemo ono što nam je za život potrebno.

Kroz temelje vizije izražava se naša odruštvljenost, jer smo mi društvena bića.

Dalje, i sama vizija je temelj.

Vizija služi za određivanje svih ciljeva. Ona služi i za određivanje misije kao cilja. U misiju se pretače naš san. Od veličine  naše vizije zavisi i veličina naše misije, rekao je veliki duhovnik Sveti Nikolaj Žički. Na osnovama vizije možemo da tražimo i misionare, druge ljude koji mogu pristati da nas slede i u ostvarenju našeg sna vide ostvarenje svojih snova. Tako se stiču sledbenici.

Misija koja izražava svrhu temelj je za određivanje ciljeva sledećeg nivoa. To su potciljevi. Njihovo ostvarivanje primiče nas ostvarenju sna.

Ostvarenja ciljeva nema bez planiranja.

Planovima se određuju zadaci, konkretne aktivnosti, konkretan rad, dužnosti koje treba izvršiti.

Izvršenjem zadataka postignuti su ciljevi svih nivoa – od velikog (vizije) do potciljeva.

Postignućem se postiže osećaj ispunjenosti.

Ispunjenost postignutim donosi radost.

Radostan čovek je bogat čovek.

Nakon podele radosti sa saradnicima sledi povratak preispitivanju vizije ili definisanje nove i, naravno, negovanje radne etike.


 

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: +2 (from 2 votes)
Vizija - izvor svih drugih ciljeva , 10.0 out of 10 based on 3 ratings
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>