“Politička” inteligencija

IV “Čitanje” organizacione kulture i klime

Politika je briga i sistematizovan rad na opštim stvarima s izvesnim ciljem.

Mihailo Avramović

Sve je u čovekovom životu politika! To je neopoziva istina. Svi se mi bavimo politikom, jer se staramo o opštim stvarima svaki put kad stupamo u privremene ili trajne zajednice sa bližnjima. Od uže porodice, do države. Tako, naravno, i kada gradimo karijeru u organizacijama na različitim nivoima opštosti.

Radeći u nekoj organizaciji, videli smo, po mišljenju Daniela Golemana, potrebno je da posedujemo organizacijsku, “političku” svest. To nije svest profesionalnog političara koju vidimo oko sebe, najčešće kao izraz degenerisanog shvatanja politike.

Pošto svoj veliki cilj, svoju viziju, možemo ostvarivati radeći i za druge, moramo biti svesni činjenice da organizacija u koju ulazimo ima svoju kulturu – vrednosti i svoju klimu – međuljudske odnose u njoj. Potrebno je da znamo da čitamo te dve dimenzije tako zvane organizacione kulture.

Zapošljavajući se mi svoj lidersko-menadžerski kôd unosimo u organizaciju. Jedan od njegovih atributa jeste prilagodljivost, fleksibilnost. Da bismo se prilagođavali moramo razviti kod sebe “političku” svest tj. sposobnost čitanja kulture i klime oko nas, u organizacionom mikro svetu. Ta vrsta “političke pismenosti” ispoljava se kroz sposobnost čitanja situacije oko nas, sa jedne strane, i naše “organizacionocentričnosti” tj. okrenutosti zajedništvu,ili egocentričnosti, sa druge strane.

Po grupi engleskih autora koji su otkrili četiri vrste “političke pismenosti” i simbolički ih predstavili na simpatičan način sa četiri životinje, mi se u organizaciji možemo ponašati kao:

– vuk (visoka sposobnost čitanja okruženja, visoka egocentričnost);

– magarac (niska sposobnost čitanja okruženja, visoka egocentričnost);

– ovca (niska sposobnost čitanja okruženja, visoka organizacionocentričnost) i

– sova (visoka sposobnost čitanja okruženja, visoka organizacionocentričnost).

 

Ilustracija strategije “političkog” ponašanja u organizaciji

(Izvor: Cook Sarah, Macaulay Steve and Coldicott Hilary, Change Management Exellence, Using the four inteligeces for successful organizational change, Kogan Page, London and Sterling, 2004)

 

Mogu se spisku simbola pridodati još dve biblijske životinje:

 

– zmija i

– golub.

 

U životu je potrebno biti mudar kao zmija i bezazlen kao golub. Ali, šta to znači? Odgovor na to pitanje nalazi se u mudrim rečima dvojice umnih ljudi. Patrijarh Srpski Pavle rekao je: “Budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi, znači razvijajte svoje umne sposobnosti sve više, pod uslovom da paralelno razvijate u sebi dobrotu. No um je hladan, a dobrota topla, ali slepa. Stoga su nam potrebni i um i dobrota, da jedno drugom drže ravnotežu, da um ne pređe u zloću, a dobrota da ne pređe u glupost.”

Američki predsednik Abraham Linkoln davno je rekao: “Sa zlobom prema nikome, sa dobrotvornosti prema svima.”

Nastojmo da budemo mudri bezazleni i dobronamerni u ime sopstvenog dobra i dobra ljudi koji nas okružuju. Jer mudrost nas sprečava da gubimo glavu bez potrebe, da se istrčavamo i srljamo u propast, a bezazlenost opet ne dopušta da budemo pritvorni što je za dušu još štetnije. Idimo kroz život sa zdravom pameću i bezazlenim srcem, kako je to rekao naš neimenovni duhovnik.

Vidimo se u poslednjem nastavku.

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>