Održivi samorazvoj ličnosti

Za XXI vek se tvrdi da će biti vek radnika znanja.

Nije to ništa novo. Čovek se uči dok je živ, kaže narodna poslovica. Menjaju se samo stvari koje mora i treba da uči.

Od pravilnog učenja i (samo)usmeravanja zavise čovekov napredak i uspeh. Proces učenja ima korake koji se ne smenjuju sekvencijalno (jedan po jedan) i svaki od njih zahteva određeno vreme i napor da bi se savladao. Rezultat procesa učenja je posledica  ponavljanja naučenog i ponašanja u skladu sa naučenim. Tako traje doživotni proces razvoja pojedinca na putu od individue do ličnosti.

Kada se jednom uoče sopstveni kvaliteti i mane (videti: www.virtuelnimentor.com), čovek postaje motivisan da razvija svoje sposobnosti i njihova svojstva. Otkrićem sebe stvara se slika o tome kakav se želi biti, i to je prvi korak u ličnom razvoju. Drugi korak jeste da se “pogleda u ogledalo” i shvati kakav je čovek u stvari: kako se ponaša, kako reaguje, kakvim ga drugi vide i koje su mu želje i potrebe. Definisanje jaza između onoga što čovek želi da bude i realna analiza (sagledavanje) sopstvene ličnosti predstavlja značajno otkriće i polaznu osnovu za izgradnju ličnosti.

Da bi promena ličnosti mogla da se dogodi, potrebno je sačiniti detaljan plan razvoja sopstvenih sposobnosti, odnosno njihovih svojstava. Potom je potrebno praktikovati inovirane osobine, što će i drugi ljudi uočiti.

Suštinski, proces učenja tj. samorazvoja zapravo je proces održivog razvoja ličnosti koji se odvija u sledećih pet faza tj. otkrića:

Prvo: Kakav želim da budem?Moje idealno JA (želim, treba).

Drugo: Ko sam ja? Koje su moje jake i slabe strane i gde je jaz? Moje stvarno JA (jeste).

Treće: Kako da razvijem svoje jake potencijale i minimiziram nedostatke i jaz?Moja agenda učenja (plan unapređenja stvarnog sa idealnim JA).

Četvrto: Isprobavanje novog ponašanja, načina razmišljanja i osećanja koji su proizašli iz procesa učenja (novo Ja među ljudima).

Peto: Paralelan razvoj poverenja i odnosa ohrabrenja koji podržavaju promene  tokom procesa učenjau.

Priređeno na osnovu: Daniel Goleman, Richard Boyatzis & Annie McKee, Primal Leadership, Harvard Business School Press, 2002.

 

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>