Ključna lična obeležja ličnosti

Kombinacijom utvrđenih 48 pojedinačnih atributa lidersko-menadžerskog kôda svakog čoveka moguće je dobiti naznake o njegovim ličnim orijentacijama i stepen verovatnoće postizanja uspeha u onim čime se bavi. Svaka kombinacija predstavlja jedan indeks uspešnosti. Indeksa ima 9, a četiri su osnovna.

Indeks POSTIGNUĆA: odlučnost (p), istrajnost (p), delotvornost (p).

Ovaj indeks govori o našoj delotvornosti, efikasnosti. Odlučna, jaka volja i istrajavanje u radu dovode do logične posledice – postizanja rezultata u onome što se radi.

Indeks ORGANIZOVANOSTI: tačnost (a), kontrola (a), disciplinovanost (a).

Ovaj indeks govori o sistematičnosti i dužnosnosti u odnosu na posao koga smo se prihvatili. Pravilan odnos prema korišćenju vremena, kontrola sebe i drugih, te poslušnost u odnosu na sopstvene izbore, a ne iz straha, uslov su svakog uspeha.

Indeks PREDUZIMLJIVOSTI: samouverenost (e), rizikovanje (e), inicijativa (e).

Ovaj indeks govori o našoj proaktivnosti, aktivnom odnosu prema radu i ljudima. Bez čekanja da nas neko podseća i podstiče na izvršavanje obaveze i razmišljanje o tome da se može uraditi i više od onoga što se od nas očekuje, jedan je od bitnih uslova napredovanja.

Indeks SARADLJIVOSTI: lojalnost (i), fleksibilnost (i), kompromisnost (i).

Ovaj indeks govori o našoj uharmonizovanosti sa ljudima sa kojima radimo. Vernost ljudima i organizaciji čiji smo član, prilagođavanje saradnicima i popuštanje veoma su važni za valjan timski rad. Pri tome odanost nije servilnost, savitljivost nije licemerje, a kompromis je prihvatljiv do granice gde počinju principi.

Indeks snage VOLJE: odlučnost (p), istrajnost (p), brzina (p), individualizam (p), kontrola (a), disciplinovanost (a), samouverenost (e), rizik (e), inicijativa (e), komunikativnost (i).

Ovaj indeks govori o našoj duhovnoj snazi. Čvrsta volja gradove pomera, kaže jedna izreka. Gde je dobre volje – tu je i načina, kaže druga. Bez volje nema ničega. Elementi ovog indeksa govore o tome da su orijentacije na postignuće, upravljanje i preduzimljivost u harmoniji, a da je razmena informacija kroz komuniciranje (naizmenično saopštavanje i slušanje drugih) dovoljan dodatak za uspeh.

Indeks RADNE ETIKE: odlučnost (p), istrajnost (p), delotvornost (p), odgovornost (p), vrednoća (p), tačnost (a), disciplinovanost (a), lojalnost (i).

Ovaj indeks govori o tome koliko dobro radimo. Radna etika preovlađujuće se iskazuje kroz dobar rad: disciplinovano izvršenje zadataka čime se iskazuje i lojalnost na liniji ostvarenja zajednički prihvaćenih ciljeva. Pri tome disciplinovanost nije utemeljena na pokornosti usled straha, nego je poslušnost na osnovu prihvaćenog zajedništva.

Indeks LIDERSTVA: odlučnost (p), istrajnost (p), odgovornost (p), kontrola (a), disciplinovanost (a), vizija (e), samouverenost (e), rizik (e), inicijativa (e), komunikativnost (i), motivisanje (i).

Ovaj indeks pokazuje naše težnje i sposobnosti za vođenje drugih ljudi. Njegovi elementi su dominantno u oblasti osećanja, emocija, pa zatim volje i delotvornosti. Komunikacija sa saradnicima i njihovo motivisanje kroz nadahnjivanje i priznavanje minimalno su potrebne komponente zajedništva sa sledbenicima.

Indeks ASERTIVNOSTI: odlučnost (p), istrajnost (p), direktnost (p), samouverenost (e), snalažljivost (e), slušanje (i), fleksibilnost (i), komunikativnost (i).

Ovaj indeks govori o našoj sposobnosti da zaštitimo svoja prava uz vođenje računa o pravima drugih. Ovo je vrlo delikatna dimenzija međuljudskih odnosa jer veoma lako može da se ode u krajnost – drskost i nametljivost – pa je potrebno imati mere u insistiranju na svojim pravima, pogotovo ako se zanemaruju lične obaveze.

Indeks MOĆI: odlučnost (p), istrajnost (p), vrednoća (p), direktnost (p), kontrola (a), vizija (e), samouverenost (e), rizik (e), harizma (e), taktičnost (i), slušanje (i).

Ovaj indeks govori o našoj težnji i sposobnosti za nametanjem volje drugima u ostvarivanju ličnih i/ili organizacijskih ciljeva. I ova dimenzija međuljudskih odnosa je delikatna, jer postoji opasnost da se interesi sledbenika zanemare.

Osim indeksa postoji još jedan pokazatelj, a to je INDIKATOR AMBICIOZNOSTI koji se ispoljava u činjenici da čovek zna šta hoće, da poseduje viziju (e) tj. jasne određene životne ciljeve.

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Comments are closed.