Ekologija ciljeva

Promene: od sadašnjeg (JESTE) stanja do željenog (TREBA) stanja

Na promene u poslovanju, ličnom razvoju ili obrazovanju može se gledati kao na put iz sadašnjeg u željeno stanje.Vaše ponašanje, razmišljanje i osećanja u sadašnjem stanju razlikovaće se od onih u željenom stanju. Da biste prešli iz jednog stanja u drugo potrebni su vam izvori.

Energija za taj put dolazi iz motivacije. Željeno stanje mora biti nešto što stvarno želimo, ili jasno povezano sa onim što stvarno želimo. Moramo se takođe u potpunosti posvetiti cilju; postojanje sumnji često ukazuje da ekološki okvir ciljeva nije u potpunosti uzet u obzir. Ukratko, moramo želeti da pređemo taj put i verovati da je cilj dostižan i vredan truda.

Sredstva kojima se cilj postiže su veštine, tehnike i izvorišna stanja uma. Tu spadaju još i fiziologija, ishrana, snaga i izdržljivost.

Jedan drugačiji pogled na ciljeve i njihovo ostvarivanje

Molim te, da li bi mi hteo pokazati kako da odem odavde?

To mnogo zavisi od toga kuda želiš da odeš – reče Mačak.

Svejedno mi je kuda ću otići… – reče Alisa.

Onda je svejedno kojim ćeš putem krenuti – reče Mačak.

Alisa u zemlji čuda, Luis Kerol

Što ste tačnije i sigurnije u stanju da definišete šta želite, i šta je vaš um spremniji da traga i da zapaža prilike, veća je verovatnoća da ćete dobiti ono što želite. Mogućnosti postoje samo onda kada ih prepoznamo kao mogućnosti.

Da biste živeli život onako kako želite, potrebno je da znate šta želite. Biti uspešan u životu znači ostvarivati rezultate koje ste sami izabrali. Prvi korak je izbor. Ako vi ne želite, naći će se neko drugi ko će izabrati za vas.

Kako da znate šta želite? Smislite.

Pri određivanju cilja treba se držati sledećih pravila:

Prvo, mora biti formulisan potvrdnom rečenicom. Ne možete ići prema nečemu ako ne znate šta je to. Um može da shvati odrično ako ga pretvori u povrdno. Da biste izbegli nešto, morate da znate šta izbegavate, i da obratite pažnju na to.

Drugo, morate aktivno učestvovati, cilj mora biti razumno postavljen u okviru vaših mogućnosti. Ciljevi čije ostvarenje na prvom mestu zavisi od drugih ljudi nisu dobro postavljeni.

Kako ćete znati da ste postigli cilj? Odredite vremensku granicu do kada želite nešto da postignete.

Da li imate na raspolaganju izvore da biste pokrenuli i izdržali do kraja? Šta vam je potrebno? Ako zaključite da su vam potrebni dodatni izvori, možda ćete morati da postavite pomoćne ciljeve da biste došli do njih.

Cilj mora biti odgovarajuće veličine. Ako je prevelik potrebno je podeliti ga na nekoliko manjih, lakše ostvarljivih ciljeva. Zapitajte se: Šta me sprečava da ostvarim taj manji cilj? To pitanje će ukazati na neke očigledne probleme. Pretvorite te probleme u ciljeve pitajući se: Šta mi je potrebno? Jednostavno rečeno, problem je naopako postavljeno rešenje.

Cilj se može činiti i previše malenim da bi mogao da motiviše. Da biste energiju u njega, potrebno je povezati ga sa važnijim zadatkom (glavnog cilja, vizije) koji motiviše. Zato se zapitajte: Šta ću dobiti ako ovo uradim? Kada tako pristupate i povezujete stvari crpite energiju iz velikog zadatka (glavnog cilja, vizije).

Poslednji okvir koji zaokružuje temu izbora ciljeva je ekologija. Niko ne živi u izolaciji; svi smo mi delovi većih sistema, porodice, posla, prijateljskih veza i društva uopšte. Treba da razmotrite koje će posledice imati ostvarivanje vašeg cilja u kontekstu tih širih odnosa. Postarajte se da je cilj u srazmeri sa celokupnom vašom ličnošću i imajte u vidu da se najdragoceniji rezultati postižu pregovaranjem i saradnjom radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva kada svi dobijaju. Setite se da kao klasičan primer nekoloških ciljeva predstavlja kralj Mida koji je želeo da sve što dotakne pretvori u zlato. Brzo je otkrio da biti sebičan, neekološki orijentisan predstavlja veliku odgovornost.

Zaključak: Imajte na umu PSODIVE

Da biste u životu napredovali i bili uspešni, pokušajte da zapamtite mnemoničku skraćenicu PSODIVE, sastavljenu od početnih slova naziva za svaki korak u procesu oblikovanja i ostvarivanja cilja, koja Vam u tome može pomoći.

Pozitivan

Razmišljajte o onome što želite, a ne onome što ne želite. Zapitajte se: Šta bih ja želeo da imam? Šta zapravo želim?

Samostalan

Zapitajte se šta je u vašoj moći da uradite. Zapitajte se: Šta ću raditi da bih ostvario cilj?Kako mogu da započnem i da izdržim do kraja?

Određen

Zamislite cilj što je moguće određenije. Pitajte: Ko? Gde? Kada? Šta? i Kako?

Dokazivih ostvarenja

Zamislite o dokazima čulne prirode na osnovu kojih ćete znato da ste dobili ono što ste hteli. Zapitajte se: Šta ću videti, čuti, osetiti kada to ostvarim? Kako ču znati da sam to ostvario?

Izvori

Da li raspolažete odgovarjućim izvorima i izborom da biste stigli do cilja? Zapitajte se: Šta je potrebno za ostvarenje cilja?

Veličina

Da li je cilj odgovarajuće veličine? Ako je prevelik, zapitajte se: Šta me sprečava da ga ostvarim? rayložite gana manje delove, dovoljno jasne i ostvarljive. Ako je premalen da bVas motiviše, zapitajte se: Ako ovo ostvarim, šta ću dobiti?

Ekološki okvir


Razmislite o posledicama po vaš život i međuljudske odnose ako dođe do ostvarenja cilja. Zapitajte se: Na koga će još ostaviti posledice? Šta će se dogoditi ako to ostvarim? Kada bih mogao da ga ostvarim, da li bih hteo? Obratite pažnju na svoje sumnje: Da, ali… Kakve obzire moramo imati zbog tih sumnji? Kako možete izmeniti svoje ciljeve uzevši ih u obzir? Ponovite isti postupak sa izmenjenim ciljem da biste proverili da li je cilj dobro postavljen.

Na kraju dolazi akcija.

Putovanje dugo hiljadu kilometara počinje jednim – prvim, početnim korakom.

Na vama je da napravite prvi korak.

Ako je cilj dobro postavljen, onda je ostvarljiv, podsticajan i teško mu je odoleti

Prilagođeno na osnovu knjige Džozefa O’ Konora i Džona Sejmura: Uvod u NLP

 

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 7.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Ekologija ciljeva, 7.0 out of 10 based on 1 rating
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>