Cilj bez plana je ništa; plana nema bez cilja

Mnogi ljudi nisu postavili jasne ciljeve u životu, nosi ih struja zbivanja i sve im se dešava “samo od sebe”. A još je američki predsednik, general Dvajt Ajzenhauer rekao: Planovi su ništa, planiranje je sve.”

Planiranje počinje od cilja.

Planiranje nam pomaže da ostvarimo svoje ciljeve.

U opštem smislu planiranje je definisanja načina dostizanja jednog cilja u budućnosti. Plan je određivanje vremena za ostvarenje željenog stanja (cilj) u budućnosti.

Kada imamo ciljeve planiranje nam pomaže da tražimo mogućnosti, sredstva i metode za ostvarivanje tih ciljeva.

Dobar cilj uzima u obzir lične zahteve i uslove okoline (ograničenja), fiksiranje potrebnog redosleda aktivnosti, potrebno vreme, kapacitete i sredstva. Planiranje znači što tačnije strukturiranje potrebnih dužnosti radi postizanja cilja.

Planiranje zahteva da imamo ciljeve. Važno je da ciljevi odgovaraju određenim kriterijumima koji povećavaju mogućnost ostvarivanja. Kriterijumi dobrog cilja su:

 • Konkretan je i merljiv (podstiče na rad, aktivnost);
 • Ličan je, osećamo ga svojim (sami smo ga izabrali);
 • Treba da je dostižan, realan (da omogući doživljaj uspeha);
 • Vezan je za vremenski rok (krajnji rok i parcijalne rokove);
 • Treba da motiviše (podstiče na rad) i
 • Treba da je uvek pred očima (vizuelan je – zapisan).

Tako utemeljeni ciljevi zaista imaju motivacionu snagu za onoga ko ih je doneo.

Da bi od naših ciljeva postala stvarnost, moramo isplanirati put koji vodi do njih. Treba početi sa planiranjem, da bi dostigli cilj. Proces ostvarivanja se mora razložiti na posebne aktivnosti. Dostizanje ciljeva se mora razraditi na dobro određene aktivnosti. One se na vreme moraju isplanirati i nemilosrdno izvršavati.

Stučnjaci iz Japana su među prvima ispitivali uticaj planiranja na ostvarivanje jednog posla. Efikasno ćemo raspolagati svojim vremenom, ako konkretno i tačno budemo znali šta treba da radimo. Osnova toga je planiranje, koje sadrži sledeća glavna određenja:

 1. šta treba da se radi;
 2. redosled izvršavanja (važnost – prioriteti);
 3. moguće paralelne aktivnosti;
 4. potrebno vreme izvršenja i
 5. krajnji rok i parcijalni rokovi

Drugačije rečeno, svrha planiranja je da u vremenskim intervalima koje možemo kontrolisati, tačno registrujemo ko i šta treba da radi, kakva su sredstva potrebna, i koliko vremena to zahteva. Na kraju, moramo imati i dnevni plan, koji za svaki dan posebno određuje zadatke koji se moraju uraditi. Tako će se plan ostvariti.

I na samom kraju, ali ne i poslednje po značaju, veoma je važno stalno kontrolisati ostvarivanje plana, vršiti potrebne korekcije u planu i u procesu njegovog ostvarivanja i upoređivati ostvareno sa planiranim.

Napisano na osnovu iskustva poslovnih ljudi – praktičara: P. Umićevića, S. Ivoševića i E. Kindzierskog.

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: +1 (from 1 vote)
Cilj bez plana je ništa; plana nema bez cilja , 10.0 out of 10 based on 1 rating
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>