16 Načela biznisa

AKSIOM

Komentar
1. DA BI SE OBAVIO NEKI POSAO POTREBNO JE DVA ILI VIŠE LICA Ne treba da se oslonimo samo na sebe.
2. POSAO ČINE TRI SASTOJKA: KUPAC, PRODAVAC I ROBA (USLUGA) Ne treba da podcenjujemo pamet drugih ljudi.
3. PRODAJNA CENA JE ZBIR CENE KOŠTANJA I ZARADE Ne treba da zaboravimo da za svaku uslugu koju činimo imamo pravo na nagradu.
4. OBILJE U ROBI OBARA CENE, NESTAŠICA IH DIŽE Ne smemo izgubiti iz vida stanovište i mišljenje publike tj. kupaca.
5. KUPAC JE LICE KOME JE VIŠE STALO DO IZVESNE ROBE NEGO DO CENE KOJU ONA PREDSTAVLJA Ne treba da podcenjujemo moć “veštine prodavanja”
6. VREME POVEĆAVA TROŠKOVE Ne treba da podcenjujemo 60 sekundi u minutu.
7. KRETANJE POVEĆAVA TROŠKOVE Treba da štedimo pokrete i pokretačku snagu.
8. POVEĆANJE PROIZVODNJE SMANJUJE TROŠKOVE Ne treba propuštati poslove štedeći na materijalu i reklami.
9. UKUPNA CENA KOŠTANJA RAVNA JE ZBIRU PRVOBITNOG TROŠKA I TROŠKOVA OKO ODRŽAVANJA Ne smemo da kupujemo bez plana i pripremanja.
10. SVI OPŠTI TROŠKOVI DOLAZE PRE DOBITI Ne treba da računamo sa preterano velikim zaradama.
11. POVEĆANJE RIZIKA ZAHTEVA POVEĆANJE ZARADE Ne treba da podcenjujemo opasnosti i rizik
12. SVE VREDNOSTI SU PODLOŽNE PROMENI Ne treba da se držimo onoga što nam više ne donosi koristi.
13. POSTOJI SADAŠNJA I POSTOJI BUDUĆA VREDNOST Treba tačno znati vrednost svoje imovine.
14. NOVAC JE ZLATO Nikakva nesreća ne sme da nas iznenadi.
15. SREDNJI PROSEK POKAZUJE REZULTATE Ne smemo da imamo preterano veliko poverenje u svoje sopstvene metode.
16. BUDUĆNOST POSLOVA JE U KOMBINACIJAMA Treba da se trudimo da shvatimo duh svoga vremena.

Modifikovano na osnovu knjige Herberta Kasona, POSAO (Business), 16 osnovnih načela poslovnog života, Beograd, 19?? (1915).

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>