Sve se stvari rađaju dva puta

Prvo rađanje – određivanje velikog cilja: vizija


Najvažnija pitanja, na koja jedan mlad čovek mora pravilno odgovoriti, da bi sebe poznao, te da bi mu ceo budući život bio pravilan i zdrav, jesu: Ko sam ja? Koliki sam ja? Za šta sam ja?

EPISKOP NIKOLAJ

Vizija = snoviđenje. To je ono što čovek budan sanja, što sebi predstavi u svojoj mašti, uobrazilji.

dr ZDRAVKO KOVAČEVIĆ


Ideal je skica stvarnosti koja će doći; to je sadržaj onoga čemu se nadamo, čemu su upućene naše aspiracije.

dr DRAG. VLADISAVLJEVIĆ

Razmislite o vašoj stvari. Verujte u vašu stvar. Zašto vam je važna vaša stvar? Navedite korist od vaše stvari. Znači li vaša stvar nešto običnim ljudima.

GAJ KAVASAKI


Sve se u životu rađa dva puta. Tako tvrdi Stiven Kavi, američki savetnik za samorazvoj.
Prvi rađanje je u našoj mašti. To što se rađa je  vizija-viđenje onoga što želimo da budemo, kuda da idemo, onoga što želimo da stvorimo. Za ostvarenje koje valjane stvari želite da se borite u životu? Za vas i bližnje?
Stvar, vizija, san, ideal, veliki cilj.
Sve su to pojmovi koje imaju značenje u vašem životu. Za to se pripremate od rođenja. One čine život vrednim življenja. Uvek je možete otkriti – nikad nije kasno da postanemo ono što možemo biti. Uvek se možemo vratiti svojim željama koje su zaspale, retko našom krivicom. Ali ne sudimo. Mi uvek možemo probuditi naše želje da nam daju snagu da budemo ono što drugi nisu zapazili da možemo.
Najbolje bi bilo kada bismo viziju imali određenu do 23 godine, do kraja visokog školovanja, a najkasnije do 26 godine života.

Drugo rađanje – delotvornost

Ništa nije u novčaniku što prethodno nije bilo u glavi.

NIKOLA TESLA

Ako se sve stvari rađaju dva puta, i ako se naša vizija rodila prvo u duhu, ako imamo  izgrađenu ličnu radnu etiku ako smo tako delotvorni, naša se vizija otelotvoruje, postaje je stvarnost.

Najbolji primer tog dvostrukog rađanja jeste motor za neizmeničnu struju koji je pronašao Nikola Tesla, genije iz Smiljana.

Tesla je šetao parkom u Budimpešti sa svojim prijateljem. Sunce je zalazilo, dan se smirivao. Odjednom, Tesla, gledajući sunce, počinje da recituje stihove iz Fausta od Getea. Prijatelju se učinilo da Nikoli nije dobro i ponudio mu je da sednu na klupu. “Ali, zar ne vidiš kako radi? Pogledaj ga kako radi!” – povikao je zaneti Tesla. On, koji je uvek imao vizije video je u svom duhu kako motor radi. I uvek je posle, da bi drugi mogli da mu pomognu da se vizije postvare, crtao na hartiji ono što je video okom duha. Svi mi to možemo. Svesno ili u trenutku inspiracije. Rečeno je da šta god ljudski um zamisli i sve što sanjamo možemo i da ostvarimo. Dokaz tome je sve što vidimo materijalizovano oko nas: ova tekst, računar uz čiju je pomoć pisan, softver pomoću koga je priređen za štampu, stolica na kojoj možda sedite dok čitate…. Sve je to prvo bila zamisao, potom je sledila akcija i na kraju postignuće, ostvaren željeni rezultat.

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: +1 (from 1 vote)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>