Dinamika karijere

O dinamici karijere i višestrukoj karijeri


Od sada, pojedinci će morati da pronađu, utvrde i razvijaju veći broj karijera tokom svog radnog veka.

PITER DRAKER

Sociolozi rada pišu da čovek u toku svog radnog veka može da promeni do sedam poslova. Svi oni mogu biti varijacije na jedan te isti posao, a može čovek i potpuno da promeni vrstu posla, jer podsetimo: svi smo mi rođeni za bar deset zanimanja po tvrdnjama psihologa.
Ukoliko se pojedinac opredeli za dosledno istrajavanje u jednom poslu od izbora zanimanja do zapošljavanja i rada u njemu do penzije, onda je u gradnji karijere naročito važno voditi računa o njenoj dinamici, odnosno vremenu do kada je šta potrebno učiniti na putu profesionalnog razvoja.
Najvažnije je da čovek odabere poziv prema svojim sklonostima i da razvija sposobnosti na putu napretka u izabranom poslu. Takođe je važno da sve škole za koje se opredeli završi na vreme, a da se potom usavršava i doživotno uči.
Sledeća tabela pokazuje kada kroz vreme treba prolaziti kroz pojedine faze u profesionalnoj karijeri:

Životna dob          Faza karijere         Zvanje      Faza karijere     Živ. ciklus profesionalca


6 – 15/25               Pripremanje           Učenik          Priprema za posao
16/18 – 25               Osposobljavanje   Pripravnik     Zapošljavanje               Junior
26/25- 5/40           Napredovanje       Saradnik       Rana karijera               Ml./St. partner
46/40 – 60/55        Održavanje             Mentor         Zrela karijera               Savetnik
61/55 – 75               Povlačenje             Sponzor         Kasna karijera              Ambasador

Svaki pojedinac koji želi da napreduje i živi ispunjen život dostojan čoveka treba da ima ovu tabelu u vidu tokom gradnje svoje karijere. Samo tako je moguće da bude duhovno (smiren, čovekoljubiv, dobročinitelj) i materijalno bogat (nezavistan – da raspolaže svojim vremenom, obrazuje se, putuje).  Tako će biti ugledan u sredini u kojoj radi i živi. Za sve to potrebno je vreme koje se ne sme uzaludno trošiti jer ono za pojedinca nije obnovljiv izvor (resurs).
Dalje, pošto se životni vek čoveka produžava, pomeraju se i granice radnog veka. Danas fizička i duhovna snaga čoveka prelaze 65 godina starosti i demografi predviđaju da će pojedinci nastavljati sa radom i posle penzionisanja, odnosno da će imati više od jedne karijere. Zbog toga je potrebno od 45 godine starosti započeti sa gradnjom paralelne karijere koja potom može posle formalnog penzionisanja postati druga glavna karijera. Ta druga karijera ne mora imati nikakve veze sa prvom a može biti vezana za neku neostvarenu želju iz mladosti ili izrasti iz hobija.

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>