Na cilj stiže onaj ko ga ima

 


Na cilj stiže onaj ko ga ima


Čovek je teleološki (svrhovit) organizam.

ARISTOTEL

Moraš imati cilj, na koji ćeš upravljati sve svoje želje i sve svoje misli.

MARKO AURELIJE

Smisao života je lepota i snaga, da težiš za ciljevima, i svaki trenutak života mora imati cilj svoj.

MAKSIM GORKI


Ciljevi su gorivo u peći postignuća.

TOM HOPKINS

Naslov ovog poglavlja je u stvari poslovica naroda Svahili.
I zaista – put i cilj su nerazdvojni. Ako hoćemo negde da stignemo ili nešto da budemo postoje putevi za to.
Ambicija. San. Ideal. Vizija. Odredište. Težnja. Stremljenje. Želja. Namera. Uspeh. Svrha. Meta. Želja.
Šta biste rekli, u koju reč bi mogli staviti sve pobrojane?
Može li to biti reč: cilj?
Sve na svetu ima svoj cilj, svrhu zbog koje postoji. Da li je taj cilj određen od strane drugih ili samosvesno, to je jedina razlika. Mi ljudi kao bića predodređena da budu slobodna imamo tu privilegiju da sami možemo da određujemo svoje ciljeve. Možemo! A da li tu privilegiju koristima? Kako ko. Neko ima svoje ciljeve, a neko se zadovoljava da bude deo tuđih ciljeva i planova.
Ako nemamo ciljeve, kuda idemo, šta želimo da budemo, šta želimo da postignemo? Upravljamo li sobom i svojom karijerom, ili to čini neko drugi?
Većina ljudi nažalost nema jasno određene životne ciljeve. To su pokazala mnogobrojna istraživanja, pa i autora ove knjige. Nema značaja da li su u pitanju mladi ili stari ljudi, jednostavno postoji problem pronalaženja smisla koji bi dao, setimo se, energiju oduševljenja na putu ka istinskom bogatstvu, duhovnom i materijalnom blagostanju. Nema vizije, velikog cilja, uporišne tačke u životu.
Na cilj stižu samo oni koji ga imaju, to je rekla Perl Bak, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Dakle – imajmo cilj jer:

Ne možemo biti gospodari vremena
ako ne znamo kuda idemo.
Ciljevi daju značenje vremenu i okvire za izbore koje ćemo vršiti u životu.

Tu gromovitu rečenicu napisale su mr Slobodanka Janković i Cristhie Cobham u svojoj knjizi o menadžmentu 1996. godine. Misao teška dve tone, zaista, rekao bi jedan univerzitetski profesor.
Gospodarenje vremenom.
Treba težiti finansijskoj nezavisnosti kako bismo raspolagali svojim vremenom, što je prvi uslov istinskog bogatstva. Biti svoj znači raspolagati svojim vremenom. Jer – onaj ko nas plaća raspolaže našim vremenom i zato ako mi hoćemo da budemo gospodari svoga vremena treba na vreme da to odlučimo i počnemo da radimo na ostvarenju toga cilja.
Značenje vremenu.
Život nam je satkan od vremena. Mi smo uronjeni u vreme i ljude sa kojima smo ravnopravni samo po kapitalu zvanom vreme. Setite se: svi svaki dan raspolažemo sa kapitalom od 86.400 sekundi. Tome vremenu značenje dajemo tako što radimo na ostvarenju nekog cilja. Što vredniji cilj, to dublje značenje, to smo više uvažavani, poštovani i cenjeni od bližnjih.
Okvir za vršenje izbora.
Celog svog svesnog život mi biramo i odlučujemo. Svakog dana, od ustajanja do leganja. Ponekad čak i u snu. Od tih izbora sve zavisi, a naročito ostvarenje našeg velikog cilja, naše vizije. Sve što radimo treba svakog trenutka da tom velikom cilju služi. Jer nas njegovo ostvarenje vodi ka istinskom cilju: radosti usled postizanja duhovnog i materijalnog bogatstva.

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 9.3/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: +2 (from 2 votes)
Na cilj stiže onaj ko ga ima, 9.3 out of 10 based on 3 ratings
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

2 comments to Na cilj stiže onaj ko ga ima

 • Decky Boy

  Odlicno. Jako mi je drago da sam pročitao neto kvalitetno o ciljevima na srpskom jeziku, a pri tom na internetu.
  Sve najbolje!
  Dejan

  VA:F [1.9.11_1134]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.11_1134]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Mitar

  “Sve na svetu ima svoj cilj, svrhu zbog koje postoji.”
  Mislite:
  Sve na svetu ima svoju svrhu, svako svesno biće ima svoj cilj?

  Čak je i to za diskusiju, jer tvrditi da kamen na livadi ima svoju svrhu, znači verovati u Boga.

  VA:F [1.9.11_1134]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.11_1134]
  Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>